Інші праці КСЯСМ (ІПБТ)

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 8 of 8
 • Item
  Управління якістю
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2024) Должанський, Анатолій Михайлович; Бондаренко, Оксана Анатоліївна; Пульпінський, Володимир Борисович
  UKR: Навчально-методичні рекомендації призначені для використання студентами безвідривної форми навчання спеціальності 175 «Інформаційно-вимірювальні технології» під час виконання практичних занять з дисципліни «Управління якістю». Навчально-методичні рекомендації містять інформацію, необхідну для засвоєння матеріалу, інструкції до виконання практичних робіт, вимоги до аналізу результатів та оформлення робіт.
 • Item
  Управління якістю
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2024) Должанський, Анатолій Михайлович; Бондаренко, Оксана Анатоліївна
  UKR: У навчальному посібнику викладено матеріали, які охоплюють комплекс проблем, методологій і методів з управління якістю продукції (послуг), робіт, процесів і систем для будь-якої сфери економічної діяльності в узгодженні з вимогами стандартів ISO (ДСТУ ISO) серій 9000, 14000, 22000, 26000, 27000, 31000, 45000, 50000 та ін. В якості додаткових представлені матеріали щодо філософії, принципів та підходів «Всеохопного (узагальненого, загального) управління на основі якості – TQM». Призначений для опанування студентами, що навчаються на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти, освітньої компоненти «Управління якістю» та виконання ними випускної (кваліфікаційної) роботи бакалавра за ОПП «Якість, метрологія та експертиза» спеціальності 175 – Інформаційно-вимірювальні технології. Також може бути корисним аспірантам, викладачам вишів, підприємцям, керівникам і професіоналам організацій, установ і фірм, які діють у сфері забезпечення якості.
 • Item
  Технічне регулювання та контроль на підприємстві. Т. 2. Технології та дефекти продукції металургії
  (Свідлер А.Л., 2023) Должанський, Анатолій Михайлович; Максакова, Оксана Сергіївна; Чорноіваненко, Катерина Олександрівна; Аюпова, Тетяна Анатоліївна; Полякова, Наталія Володимирівна; Бондаренко, Оксана Анатоліївна; Ломов, Ілля Миколайович
  UKR: Підручник містить інформацію стосовно технологій, стандартизованих видів металургійної продукції та її дефектів, що є суттєвим для організації та реалізації заходів з технічного контролю якості на металургійному підприємстві. Представлено стислу характеристику основних металургійних технологій, які зумовлюють якість продукції та відповідають структурі та змісту дисциплін «Технічний контроль якості», «Дефектоскопія, випробування та випробувальне обладнання» та «Стандартизація продукції та послуг» за спеціальністю 152 — Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка. Підручник призначений для студентів, аспірантів, викладачів закладів вищої освіти, а також співробітників підприємств і фірм, організацій та установ, які діють у сферах технічного регулювання, забезпечення та технічного контролю якості, зокрема у сфері виготовлення якісної металургійної продукції.
 • Item
  Стандарти екологічної та соціально-етичної відповідальності : робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання для студентів спеціальності 152 - Метрологія та інформаційно- вимірювальна техніка. ОПП "Якість, стандартизація, сертифікація та метрологія" (магістерський рівень)
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2022) Максакова, Оксана Сергіївна
  UKR: Викладені робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Стандарти екологічної та соціально-етичної відповідальності», наведені матриці виконання практичних робіт, а також запитання для контролю знань. Призначені для студентів, що навчаються за Освітньо-професійною програмою «Якість, стандартизація, сертифікація та метрологія» спеціальності 152 – Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка (магістерський рівень) заочної форми навчання.
 • Item
  Сталий інноваційний розвиток системи технічного регулювання України : робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання для студентів спеціальності 152 - Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка. ОПП "Якість, стандартизація, сертифікація та метрологія" (магістерський рівень)
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2022) Максакова, Оксана Сергіївна
  UKR: Викладені робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Сталий інноваційний розвиток системи технічного регулювання України», наведені матриці виконання практичних робіт, а також запитання для контролю знань студентів. Призначені для студентів, що навчаються за Освітньо-професійною програмою «Якість, стандартизація, сертифікація та метрологія» спеціальності 152 – Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка (магістерський рівень) заочної форми навчання.
 • Item
  Нормативно-технічне забезпечення митного контролю : робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання для студентів спеціальності 152 - Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка (бакалаврський рівень)
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2022) Казановська, Оксана Борисівна; Должанський, Анатолій Михайлович
  UKR: Викладені робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Нормативно-технічне забезпечення митного контролю», наведені матриці виконання лабораторних і практичних робіт, а також запитання для контролю знань. Призначені для студентів заочної форми навчання, що навчаються за Освітньо-професійною програмою «Якість, метрологія та експертиза» спеціальності 152 – Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка (бакалаврський рівень).
 • Item
  Метрологія : робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання для студентів за Освітньо-професійною програмою "Якість, метрологія та експертиза" спеціальності 152 - Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка (бакалаврський рівень)
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2022) Казановська, Оксана Борисівна; Должанський, Анатолій Михайлович
  UKR: Викладені робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Метрологія», наведені матриці виконання лабораторних і практичних робіт, а також запитання для контролю знань. Призначені для студентів заочної форми навчання за Освітньо-професійною програмою «Якість, метрологія та експертиза» спеціальності 152 – Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка (бакалаврський рівень).
 • Item
  Технічне регулювання та контроль на підприємстві
  (Видавництво «Свідлер А. Л.», Дніпро, 2021) Должанський, Анатолій Михайлович; Максакова, Оксана Сергіївна; Бондаренко, Оксана Анатоліївна; Чорноіваненко, Катерина Олександрівна; Аюпова, Тетяна Анатоліївна; Петльований, Євген Олександрович; Ломов, Ілля Миколайович; Мосьпан, Наталія Миколаївна; Полякова, Наталія Володимирівна; Казановська, Оксана Борисівна
  UKR: Підручник охоплює весь комплекс завдань, що виникають при запровадженні та реалізації заходів технічного регулювання (стандартизації, оцінки відповідності, законодавчої метрології) та організації технічного контролю якості продукції, процесів і систем на підприємстві, зокрема, на металургійному з використанням метрологічних і кваліметричних методів та засобів проведення вимірювань, оцінкою їх застосовності і точності. Він узгоджений з вимогами Галузевого стандарту вищої освіти України з підготовки фахівців за спеціальністю 152 - Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка і базується на узагальненому світовому та національному досвіді проведення вказаних робіт, зокрема, на основі законів України та стандартів ISO серії 9000. Рекомендується для студентів, аспірантів, викладачів вишів, а також - підприємців керівників і професіоналів організацій, установ, підприємств і фірм, які діють у сферах технічного регулювання, забезпечення та технічного контролю якості.