Технології локальних мереж в інформаційних системах залізничного транспорту

Loading...
Thumbnail Image
Date
2015
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ
Abstract
UK: У навчальному посібнику детально розглядаються базові технології локальних мереж та можливість їх використання в інформаційних системах залізничного транспорту. Для студентів вищих навчальних закладів, що навчаються за напрямом 6.050102 «Комп’ютерна інженерія», магістрів, аспірантів та технічних спеціалістів, яким необхідні знання про фундаментальні принципи побудови складених комп’ютерних мереж на основі технологій локальних мереж.
RU: В учебном пособии подробно рассматриваются базовые технологии локальных сетей и возможность их использования в информационных системах железнодорожного транспорта. Для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению 6.050102 «Компьютерная инженерия», магистров, аспирантов и технических специалистов, которым необходимы знания о фундаментальных принципах построения составных компьютерных сетей на основе технологий локальных сетей.
Description
В. Пахомова: ORCID 0000-0001-8346-0405
Keywords
технології, локальні мережі, інформаційні системи, залізничний транспорт, технологии, локальные сети, информационные системы, железнодорожный транспорт, technologies, local networks, information systems, railway transport, навчальний посібник, КЕОМ
Citation
Пахомова, В. М. Технології локальних мереж в інформаційних системах залізничного транспорту: [препринт] : навчальний посібник / В. М. Пахомова. – Д. : Дніпропетр. нац. ун-т залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна, 2015. – 258 с. – ISBN 978-966-8471-54-4. Наводиться фрагмент тексту.