Модульний тренажер машиніста

Abstract
UK: Навчання машиністів локомотивів безпечної та ефективної роботи є важливим аспектом забезпечення вантажоперевезень, що в значній мірі впливає на їх собівартість. Для досягнення цієї мети досить активно використовують тренажери. Тренажерний комплекс може бути виготовлений для будь-якого типу тягового рухомого складу та для будь-якої ділянки руху й дозволяє вирішити практично всі питання, пов’язані з навчанням, підготовкою, підвищенням професійного рівня та атестацією студентів (машиністів).
RU: Обучение машинистов локомотивов безопасной и эффективной работы является важным аспектом обеспечения грузоперевозок, что в значительной степени влияет на их себестоимость. Для достижения этой цели достаточно активно используют тренажеры. Тренажерный комплекс может быть изготовлен для любого типа тягового подвижного состава и для любого участка движения и позволяет решить практически все вопросы, связанные с обучением, подготовкой, повышением профессионального уровня и аттестацией студентов (машинистов).
EN: The training of locomotive drivers for safe and efficient work is an important aspect of the provision of cargo transportation, which greatly affects their cost price. To achieve this goal, the simulators are actively used. The training complex can be manufactured for any type of traction rolling stock and for any traffic area and allows solving almost all the issues related to training, training, professional development and certification of students (locomotive drivers).
Description
А. Акулов: ORCID-0000-0002-2176-9834; К. Желєзнов: ORCID 0000-0003-3648-1769; Л. Урсуляк: ORCID 0000-0001-5957-6926; А. Швець: ORCID 0000-0002-8469-3902
Keywords
аварійні ситуації, електричні схеми локомотива, модульний тренажер машиніста, навчання машиністів локомотивів, пневматичні схеми локомотива, позаштатні ситуації, аварийные ситуации, электрические схемы локомотива, модульный тренажер машиниста, обучение машинистов локомотивов, пневматические схемы локомотива, внештатные ситуации, emergency situations, locomotive electric diagrams, modular train simulator, locomotive driver training, pneumatic locomotive schemes, emergency situations, СКТБ МСУБ, КТБМ, КЛ
Citation
Модульний тренажер машиніста / А. С. Акулов, К. І. Желєзнов, О. М. Заболотний, Л. В. Урсуляк, Є. В. Чабанюк, Д. В. Черняєв, А. О. Швець // Локомотив-інформ. – 2017. – № 7–8. – С. 42–49.