Сучасні засоби залучення студенства до читання: досвід практичної роботи

Loading...
Thumbnail Image
Date
2016
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
Abstract
UK: У доповіді розглядаються сучасні засоби залучення студентів до читання. Наведено різновиди реклами бібліотеки ДНУЗТ – web-сайт, бібліотечні сторінки у соціальних мережах; надані приклади використання мультимедійних інструментів у практичній роботі.
RU: В докладе рассматриваются современные средства привлечения студентов к чтению. Приведены виды рекламы библиотеки ДНУЖТ: web-сайт НТБ, библиотечные страницы в социальных сетях; представлены примеры использования мультимедийных инструментов в практической работе.
EN: This report highlights the modern means to involve students for reading. Types of library advertizing are introduced: the website of Scientific and Technical Library (STL), library pages in social networks; examples of audio-visual tools usage in practical operation are provided.
Description
Keywords
реклама бібліотеки, web-сайт, віртуальна виставка, буктрейлер, тизер, сайт «БібліоСинергія», релакс-читання, фото-зона, відеопоезії, реклама библиотеки, виртуальная выставка, сайт «БиблиоСинергия», релакс-чтение, видеопоэзии, library advertizing, website, virtual exhibition, book trailer, teaser, site «Bibliosinergiya», relax reading, photo zone, video of rea, НТБ
Citation
Долматова, Н. І. Сучасні засоби залучення студенства до читання: досвід практичної роботи [Електронний ресурс] / Н. І. Долматова, Г. О. Калашникова // Бібліотека університету на новому етапі розвитку соціальних комунікацій : матеріали ІІІ міжнар. наук.-практ. конф., 1–2 груд. 2016 р. / М-во освіти і науки України, Дніпропетр. нац. ун-т зал. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. – Дніпро, 2016. – DOI: https://dx.doi.org/10.6084/m9.figshare.4253429.