Управління проектом створення компанії зі спорудження мостів

Loading...
Thumbnail Image
Date
2021
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Український державний університет науки і технологій, Дніпро
Abstract
УКР: В магістерській роботі розроблено проект створення компанії спорудження мостів " Bridges of the world"для задоволення потреб клієнтів за рахунок надання якісних проектних послуг з проектування, якість яких відповідає міжнародним стандартам. Робота містить аналіз проблем, перспектив, маркетингові дослідження ринку проектування мостів, характеристику конкурентів; обґрунтування проблеми та формування задуму проекту; оцінку проектних альтернатив, проектний аналіз та оцінку ефективності проекту; розробку основних структур проекту та стратегії його реалізації на всіх фазах життєвого циклу; розробку системи моніторингу та управління критичними показниками проекту.
ENG: In the master's thesis the project of creation of the company of construction of bridges "Bridges of the world" for satisfaction of needs of clients at the expense of rendering of qualitative design services on designing which quality corresponds to the international standards is developed. The work contains an analysis of problems, prospects, marketing research of the bridge design market, characteristics of competitors; substantiation of the problem and formation of the project idea; evaluation of project alternatives, project analysis and evaluation of project effectiveness; development of the main structures of the project and strategies for its implementation at all phases of the life cycle; development of a system for monitoring and managing critical indicators of the project.
Description
Keywords
будівництво, конструкція, проектування, проектний відділ, промислово-цивільне будівництво, реконструкція, споруда, спорудження, управління проектом, building, construction, industrial and civil construction, design, project management, project department, reconstruction, ВКР, КЕМ
Citation
Жужгіна А. О. Управління проектом створення компанії зі спорудження мостів : дипломна робота на здобуття кваліфікаційного ступеня магістра : спец. 073– Менеджмент / наук. керівник В. О. Задоя ; Укр. держ. ун-т науки і технологій. Дніпро, 2021. 121 с.