Вища математика (Математичний аналіз). Особливі розв’язки диференціальних рівнянь першого порядку

Loading...
Thumbnail Image
Date
2023
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Український державний університет науки і технологій, Дніпро
Abstract
UKR: Навчально-методичні рекомендації призначені для використання студентами денної та заочної форм навчання спеціальності «121 Інженерія програмного забезпечення» під час практичних занять і самостійної роботи з дисципліни «Вища математика (Математичний аналіз)». Навчально-методичні рекомендації містять необхідні теоретичні відомості з теми «Диференціальні рівняння» курсу «Математичний аналіз», наведено розв’язки типових задач і складено завдання для самоконтролю та варiанти завдань до типових розрахункiв.
Description
З. Гасанов: ORCID 0000-0002-2312-8053; Ю. Maксименкова: ORCID 0000-0002-3949-9553; T. Михайлова: ORCID 0000-0003-4609-7744
Keywords
навчально-методичні рекомендації, практичні заняття, самостійні роботи, математичний аналіз, особливі точки рівняння, диференційні рівняння, 1889, КПМ
Citation
Вища математика (Математичний аналіз). Особливі розв’язки диференціальних рівнянь першого порядку : навчально-методичнi рекомендації та завдання до практичних занять і самостійної роботи / упоряд.: З. М. Гасанов, Ю. А. Максименкова, Т. Ф. Михайлова. Дніпро : Укр. держ. ун-т науки і технологій, 2023. 31 с