Інші праці КПМ ДІІТ

Permanent URI for this collection

UK: Інші праці КПМ ДІІТ
EN: Other Works

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 8 of 8
 • Item
  Вища математика. Аналітична геометрія
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2022) Михайлова, Тетяна Федорівна; Бабич, Юрій Панасович; Пічугов, Сергій Олексійович
  UKR: У методичних рекомендаціях викладено необхідний теоретичний матеріал та наведено розв’язання типових прикладів з курсу аналітичної геометрії. Складені варіанти завдань до модульного контролю та типового розрахунку. Рекомендації призначені для студентів І курсу всіх спеціальностей.
 • Item
  Вища математика (Математичний аналіз). Методи обчислення невизначених інтегралів
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2023) Михайлова, Тетяна Федорівна; Максименкова, Юлія Анатолієвна; Гасанов, Закарія Муса огли; Нечай, Ігор Вікторович
  UKR: Навчально-методичні рекомендації призначені для використання студентами денної та заочної форм навчання спеціальності 121 «Інженерія програмного забезпечення» під час практичних занять і самостійної роботи з дисципліни «Вища математика (Математичний аналіз)». Навчально-методичні рекомендації містять необхідні теоретичні відомості з теми «Невизначений інтеграл» курсу «Математичний аналіз», наведено аналіз типових прикладів та завдання для самостійної роботи.
 • Item
  Вища математика (Математичний аналіз). Особливі розв’язки диференціальних рівнянь першого порядку
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2023) Гасанов, Закарія Муса огли; Максименкова, Юлія Анатолієвна; Михайлова, Тетяна Федорівна
  UKR: Навчально-методичні рекомендації призначені для використання студентами денної та заочної форм навчання спеціальності «121 Інженерія програмного забезпечення» під час практичних занять і самостійної роботи з дисципліни «Вища математика (Математичний аналіз)». Навчально-методичні рекомендації містять необхідні теоретичні відомості з теми «Диференціальні рівняння» курсу «Математичний аналіз», наведено розв’язки типових задач і складено завдання для самоконтролю та варiанти завдань до типових розрахункiв.
 • Item
  Бульдозерне обладнання (патент 126493)
  (ДП «Український інститут промислової власності», Київ, 2018) Главацький, Казимир Цезарович; Горбенко, Юрій Олександрович; Проскурня, Віталій Миколайович; Черкудінов, Володимир Едуардович
  UKR: Бульдозерне обладнання включає традиційний бульдозерний відвал, оснащений бічними косинками та ножовою системою. Ножова система шарнірно встановлена в нижній частині відвала, має механізм повороту, рухому пластину, знімну насадку, її кріплення та кронштейни. При цьому ріжучі ножі ножової системи виконані з попарно з'єднаних пластин під заданим кутом, які додатково з'єднані між собою косинками та нижніми пластинами. Механізм повороту ножової системи включає шарнірно з'єднані між собою гідроциліндри, двоплечі важелі та тяги. Знімна насадка включає основну пластину, до якої попарно приєднані додаткові пластини під заданим кутом, що дорівнює куту з'єднання пластин ріжучих ножів. До кронштейнів, встановлених на нижніх площинах косинок ножової системи, шарнірно приєднані тяги. Двоплечі важелі шарнірно приєднані до кронштейнів, встановлених в тильній нижній частині традиційного бульдозерного відвала. Корпуси гідроциліндрів шарнірно приєднані до кронштейнів, встановлених у тильній верхній частині традиційного бульдозерного відвала. Рухома пластина має вушка, якими через прорізи фіксується до вушок, встановлених в тильній нижній частині традиційного бульдозерного відвала фіксаторами.
 • Item
  Ковзун візка залізничного вагона
  (ДП "Український інститут промислової власності", м. Київ, 2008) Мямлін, Сергій Віталійович; Босов, Аркадій Аркадійович; Панасенко, Віталій Якович; Клименко, Ірина Володимирівна
  UK: Ковзун візка залізничного вагона має пружно-пружинну конструкцію у вигляді Г-подібної плити з жорстко закріпленим на ній приливком для фіксації пружини, на пружину встановлено фрикційний клин, похила поверхня якого взаємодіє з опорною площадкою плити через зносостійкий елемент, причому зносостійкі елементи виконано у вигляді змінних металокерамічних пластинок, жорстко закріплених на площинах тертя.
 • Item
  Оптимізаційні методи і моделі (навчальний посібник)
  (ТОВ Дріант, 2020) Ільман, Валерій Михайлович; Михайлова, Тетяна Федорівна; Самойлов, Сергій Петрович; Панік, Леонід Олександрович
  UK: Навчальний посібник охоплює основні розділи задач математичного програмування з чіткою та нечіткою постановками. В ньому наводяться матеріали і основні поняття з лінійного, нелінійного та динамічного програмування. Розглянуто як теоретичні так і практичні питання задач економіки, наведено методологію побудови оптимізаційних математичних моделей економічних задач і різноманітні прийоми як аналітичного, так і наближеного вирішення цих задач. Навчальний посібник призначений для студентів економічних спеціальностей. Навчальний посібник також може бути корисним для студентів, що навчаються за напрямами підготовки «Комп'ютерні науки» та «Інженерія програмного забезпечення».
 • Item
  Дослідження операцій. Задачі з умовами невизначеності та конфлікту
  (Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна; Видавництво ПФ «Стандарт - Сервіс», 2019) Послайко, Надія Іванівна
  UK: У навчальному посібнику розглядаються основні поняття, означення теорії ігор. У першій частині для парних ігор з нульовою сумою наведені основні теоретичні твердження та ілюстративні приклади, а також рекомендації по знаходженню оптимальних стратегій в таких іграх на ЕОМ. У другій частині для статистичних ігор наведені основні критерії пошуку оптимальних рішень при різних припущеннях, приклади на їх застосування, а також розглядаються задачі прийняття багатоцільових рішень за умов невизначеності та конфлікту. Наприкінці наводяться завдання для самостійної роботи.
 • Item
  Теоретические основы рационального содержания подвижного состава железных дорог
  (ООО предприятие "Дриант", Днепропетровск, 2015) Босов, Аркадий Аркадьевич; Лоза, Петр Алексеевич
  RU: В предлагаемой монографии рассматриваются теоретические основы влияния ремонтных воздействий на надежность технических объектов. В основу теории положен оператор восстановления, как математическая модель ремонтного воздействия. Данный подход позволил естественным образом учитывать технологию ремонта и определять экономические показатели системы содержания. Сформулирован ряд задач по определению рационального содержания. Предложенный подход применен как для отдельных элементов подвижного состава, так и для объектов в целом. Монография предназначена для научных сотрудников и инженерно-технических работников, занимающихся проектированием, изучением и обследованием подвижного состава. Может быть полезной для преподавателей и студентов высшей школы.