Використання лазерно-інтерференційних методів для аналізу напружено-деформованого стану залізобетонних шпал

Loading...
Thumbnail Image
Date
2011
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ
Abstract
UK: В статті наведено результати дослідження залізобетонного елементу за допомогою методу лазерної інтерферометрії.
RU: В статье представлены результаты исследования железобетонного элемента при помощи методов лазерной интерферометрии.
EN: The article is dealt with the results of research of the reinforced concrete element by means of the laser interferometry method.
Description
Ю. Заяць: ORCID 0000-0002-9213-1790; П. Пшінько: ORCID 0000-0003-4187-5340
Keywords
залізобетонна шпала, напружено-деформований стан, лазерна інтерферометрія, железобетонная шпала, напряженно-деформированное состояние, лазерная интерферо-метрия, reinforced concrete sleeper, stressed-and-strained state, laser interferometry, КБЖД, СПКТБ ЗТ
Citation
Кесарійський, О. Г. Використання лазерно-інтерференційних методів для аналізу напружено-деформованого стану залізобетонних шпал / О. Г. Кесарійський, Ю. Л. Заяць, П. О. Пшінько // Вісн. Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. – Дніпропетровськ, 2011. – Вип. 36. – С. 124–132. – DOI: 10.15802/stp2011/9332.