Дуальна освіта як засіб ефективного поєднання теорії та практик

Loading...
Thumbnail Image
Date
2020
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпро
Abstract
UKR: В статті визначено основні аспекти організації дуальної форми здобуття освіти в Україні. Проаналізовано моделі організації системи дуальної освіти в провідних країнах світу. Визначено, що саме дуальна форма може стати вирішенням проблем сьогодення у взаємовідносинах між навчальним закладом, здобувачем освіти та роботодавцем. Метою статті є визначення переваг та недоліків дуальної освіти для всіх учасників її організації. Методика. Для вирішення даної наукової проблематики використано: структурний метод; порівняльний аналіз; абстрактно-логічне узагальнення. Результати. Здійснено аналіз сутності дуальної освіти, можливих моделей її організації, а також виявлені переваги та недоліки даної форми здобуття освіти. Доведено, що впровадження дуальної форми здобуття освіти у є запорукою підвищення якості підготовки фахівців з урахуванням вимог роботодавців. Здобувачі дуальної форми освіти мають більше шансів отримати своє перше робоче місце після здобуття освіти. Заклади вищої освіти підвищать свою конкурентоздатність на ринку освітніх послуг, адже при організації дуальної освіти відбудеться оновлення навчальних планів, які будуть пристосовані до потреб суб’єктів господарювання. Установи та організації, що співпрацюватимуть із закладами вищої освіти в межах організації дуальної форми навчання, підвищать свій імідж та рейтинг серед споживачів як передові осередки, що підтримують прогресивні форми навчання. Практична значимість: отримані результати можуть бути використані закладами вищої освіти, суб’єктами господарювання та здобувачами освіти в разі залучення до дуальної форми здобуття освіти.
ENG: Object. The article is devoted to identify the main aspects of the organization of the dual form of education in Ukraine. Methods. To solve this scientific problem applied: structural method; comparative analysis of empirical data; abstract-logical generalization. Models of organization of the dual education system in the leading countries of the world are analyzed. Results. The author determines that the dual form can be the solution of today's problems in the relationship between the school, the student and the employer. Applicants for dual education are guaranteed to get their first job, which will eventually help stop the departure of qualified personnel from Ukraine abroad. Higher education institutions will increase their competitiveness in the market of educational services, as the organization of dual education will update the curricula, which will be adapted to the needs of business entities. Enterprises that will cooperate with higher education institutions within the organization of dual education will certainly increase their image and rating among consumers as advanced enterprises that support progressive forms of education. Final Conclusions. Dual education is undoubtedly an advanced form of education.In order to consolidate the relationship between the subjects of the dual form of higher education in the legal field, it is necessary to develop standard agreements, which should clearly define the rights and obligations of the parties.Among the advantages of dual education are the following: coordination of the content of work programs between the educational organization and employers; obtaining a set of competencies that meet the requirements of the modern economy in general and employers in particular; the possibility of mastering an individual set of additional competencies on the basis of a variable part of the educational program; training on modern material and technical base, which has production; the formation of clear and unambiguous descriptions of professional competencies of a particular profession; reduction of terms of adaptation of graduates on production.
Description
Л. Марценюк: ORCID 0000-0003-4121-8826
Keywords
освіта, дуальна освіта, дуальність, форми здобуття освіти, методи здобуття освіти, education, dual education, duality, forms of education, methods of obtaining education, КЕМ
Citation
Марценюк Л. В. Дуальна освіта як засіб ефективного поєднання теорії та практик. Review of Transport Economics and Management. 2020. Вип. 4(20). С. 154–164. DOI: 10.15802/rtem2020/228876.