Системотехнічне формулювання задачі відновлення об’єктів у встановлені терміни

Loading...
Thumbnail Image
Date
2005
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ
Abstract
UKR: За допомогою двоїстої задачі в сітьовій інтерпретації розроблено модель, яка дозволяє виробити оптимальні організаційно-технологічні рішення з відновлення об’єктів у задані терміни.
RUS: С помощью двойственной задачи в сетевой интерпретации разработана модель, которая позволяет выработать оптимальные организационно-технологические решения по восстановлению объектов в заданные сроки.
ENG: By an ambivalent task in a network interpretation a model has been developed, which allows producing optimal organizational and technological solutions for renewal of facilities in a set timeframe.
Description
А. Радкевич: ORCID 0000-0001-6325-8517
Keywords
мережева інтерпретація, відновлення об’єктів, у задані терміни, сетевая интерпретация, восстановление объектов, в заданные сроки, a network interpretation, renewal of facilities, in a set timeframe, КВП, КБВ
Citation
Радкевич, А. В. Системотехнічне формулювання задачі відновлення об'єктів у встановлені терміни / А. В. Радкевич // Вісн. Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. – Дніпропетровськ, 2005. – Вип. 9. – С. 195–198. – DOI: 10.15802/stp2005/20005.