Механізм для очистки внутрішньої поверхні котла цистерни

Loading...
Thumbnail Image
Date
2004
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДП "Український інститут промислової власності", м. Київ
Abstract
UK: Механізм для очистки внутрішньої поверхні котла цистерни, що містить вісь, встановлену з можливістю обертання, і зв'язану з нею щонайменше одну торцеву щітку із засобом її притискування до поверхні очистки. Вісь приєднана до механізму кручення, що має аксіально зміщені пружинні пластини, які за допомогою шарнірно закріплених важелів з'єднані з центральною стійкою, а через неї - з багатооборотним кулачком, який приєднаний до електроприводу.
RU: Механизм для очистки внутренней поверхности котла цистерны, содержащий ось, установленную с возможностью вращения, и связанную с ней, по крайней мере, одну торцевую щетку с приспособлением ее прижимания к поверхности очистки. Ось подсоединена к механизму кручения, имеющему аксиально смещенные пружинные пластины, которые при помощи шарнирно закрепленных рычагов соединены с центральной стойкой, а через нее – с многооборотным кулачком, присоединенным к электроприводу.
EN: Mechanism for cleaning of the internal surface of the tank boiler containing an axle mounted with possibility of rotation and connected with it and, at least, one end brush with the facility of its pressing to the surface of cleaning connected with said axle. The axle is connected to the mechanism of twisting having axially displaced spring plates, which with the help of hingedly attached levers are connected with the central post, and through it - with the fast-rotating fist connected to the electric drive.
Description
А. Мілянич: ORCID 0000-0003-3583-792X
Keywords
МПК B08B 9/02, залізниця, залізничні цистерни, методи очистки, патент, КРС (ЛФ)
Citation
Механізм для очистки внутрішньої поверхні котла цистерни: пат. 67531 Україна: МПК B08B 9/02. № 2003109193; заявл. 3.10.2003; опубл. 15.06.2004, Бюл. № 6. 2 с.