Наукові та прикладні аспекти обліково-аналітичного забезпечення ризикорієнтованого управління

Abstract
UKR: У монографії досліджуються теоретико-економічні, організаційні та прикладні основи формування інформаційного забезпечення бухгалтерського обліку та ризик-орієнтованого управління в різних галузях економіки. Теоретичною і методологічною базою наведених в монографії досліджень є наукові концепції і теоретичні розробки провідних вітчизняних і закордонних вчених в галузі управлінського обліку, ризик-менеджменту, а також чинне законодавство, нормативно-правові акти з питань господарської діяльності, обліку та оподаткування, в тому числі результати досліджень міжнародних професійних організацій бухгалтерів та аудиторів. Монографія розрахована на широке коло вітчизняних фахівців, науковців, державних службовців у сфері управлінського обліку та ризик-менеджменту, студентів, аспірантів та викладачів, що цікавляться даною сферою.
Description
Л. Марценюк: ORCID 0000-0003-4121-8826, В. Бобиль: ORCID 0000-0002-7306-3905; М. Дронь: ORCID 0000-0001-9881-9521, О. Топоркова: ORCID 0000-0003-0956-3638, М. Сначов: ORCID ID: 0000-0001-7908-0362, І. Ломтєва: ORCID ID: 0000-0003-2838-3851
Keywords
ризик-орієнтованого управління, консолідована фінансова звітность, ризик-оцінювання суб’єктів ЗЕД, стратегічний управлінський облік, КОІО, КЕМ
Citation
Марценюк Л. В., Дронь М. А., Бобиль В. В., Топоркова О. О., Ломтєва І. М., Сначов М. П. Наукові та прикладні аспекти обліково-аналітичного забезпечення ризикорієнтованого управління : колективна монографія / під заг. ред. В. В. Бобиля. Дніпро : УДУНТ, 2022. 164 с. Фрагмент книги.