Динамічні властивості малорозмірних бункерних ємностей з дрібнозернистих та термозміщених сталей

Loading...
Thumbnail Image
Date
2020
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Одеська державна академія будівництва та архітектури, Одеса
Abstract
UKR: Метою даної публікації є представлення результатів аналізу динамічних властивостей та їх змін для маломісних бункерних ємностей зі сталей різного рівня міцності. Об'єктом дослідження є структура сталевого бункера байпаса для подачі зарядних матеріалів для доменних печей, розроблених для ПАО "Северсталь". Проаналізовано конструкцію бункерної ємності з двох типів сталей різної міцності - марки C255 (St3sp5 і Ct3ps5) та C440 (10G2FB). Дослідження проводилось за допомогою методу кінцевих елементів, заснованого на проектному комплексі SCAD для Windows. В якості основного результату було зроблено висновок, що підвищена міцність сталі для конструкції контейнера знижує природні значення частоти в середньому на 15% на кожні 100 МПа збільшення міцності.
ENG: The purpose of this publication is to present the results of the analysis of dynamic properties and their changes for small-sized bunker capacities made of steels of different strength levels. The structure of a steel bunker of bypass for the supply of charge materials for blast furnaces designed for PAO Severstal is the object of research. The design of the bunker capacity made of two types of steels of different strengths - C255 (St3sp5 and Ct3ps5) and C440 (10G2FB) grades was analyzed. The research was done using the finite element method based on the SCAD for Windows design complex. As a main result it was concluded that increased strength of steel for the container structure reduces the natural frequency values by an average of 15% for every 100 MPa of increase in strength.
Description
Д. Банніков: ORCID 0000-0002-9019-9679, А. Мунтян: ORCID 0000-0001-8375-4067; Ю. Гезенцвей: ORCID 0000-0003-1190-5465
Keywords
динамічні властивості, дрібнозерниста сталь, ємність бункера, dynamic properties, small-grained, steel, bunker capacities, КБВ, КІМ
Citation
Банніков Д. О., Мунтян А. О., Гезенцвей Ю. I. Динамічні властивості малорозмірних бункерних ємностей з дрібнозернистих та термозміщених сталей. Актуальні проблеми інженерної механіки : тези доп. VII Міжнар. конф. (Одеса, 12–15 трав. 2020 р.). Одеса : ОДАБА, 2020. С. 36–40.