Особливості технології ін’єктування в бетонні масиви транспортних споруд

Loading...
Thumbnail Image
Date
2008
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ
Abstract
UK: У статті розроблена технологія ін’єктування розчину в бетонний елемент споруди та наведені різні способи нанесення ремонтного полімерного складу на основі алкілрезорцину на бетонну поверхню споруди, що застосовуються в залежності від ступеня руйнування конструкцій і забезпечують високий рівень зчеплення з бетоном конструкції.
RU: В статье разработана технология инъектирования раствора в бетонный элемент сооружения и приведены разные способы нанесения ремонтного полимерного состава на основе алкилрезорцина на бетонную поверхность сооружения, которые применяются в зависимости от степени повреждения конструкции и обеспечивают высокий уровень сцепления с бетоном конструкции.
EN: The technology of mortar injection into a concrete element of construction is developed in the paper. The different methods of applying the repair polymeric mortar on the base of alkylrezorcine on concrete surface of a construction, which are used depending on damage rate of the construction and provides high level of adhesion to concrete, are presented.
Description
О. Пшінько: ORCID 0000-0002-1598-2970; А. Краснюк: ORCID 0000-0002-1400-9992; Т. Ульченко: ORCID 0000-0003-2354-7765
Keywords
споруда, руйнування, бетон, сооружение, повреждение, construction, damage, concrete, КУПББМ, КПБД
Citation
Особливості технології ін’єктування в бетонні масиви транспортних споруд / О. М. Пшінько, А. В. Краснюк, Т. В. Ульченко, Б. Г. Клочко // Вісн. Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. – Дніпропетровськ, 2008. – Вип. 20. – С. 148–151. – DOI: 10.15802/stp2008/17374.