Економічна ефективність від усунення обмежень швидкості руху поїздів, що зумовлені простроченням ремонтів

Loading...
Thumbnail Image
Date
2007
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, Дніпропетровськ
Abstract
UK: Наведено методику і результати досліджень ефективності усунення обмежень швидкості руху поїздів.
RU: Изложены методика и результаты исследований эффективности устранения ограничений скорости движения поездов.
EN: The technique and results of researches of efficiency of elimination of speed limitations of train movements are explained.
Description
М. Курган: ORCID 0000-0002-8182-7709
Keywords
yсунення, обмеження швидкості, рух поїзду, устранение, ограничение скорости, движение поездов, elimination, speed limitations, train movement, КПБД
Citation
Курган, М. Б. Економічна ефективність від усунення обмежень швидкості руху поїздів, що зумовлені простроченням ремонтів / М. Б. Курган, О. С. Маркова // Вісн. Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. – Дніпропетровськ, 2007. – Вип. 19. – С. 84–87. – DOI: 10.15802/stp2007/17413.