Проектування і розрахунки конструкцій залізничної колії

Abstract
UK: Описано основоположні принципи оптимального проектування конструкції залізничної колії, викладена послідовність етапів вибору та раціонального проектування основних елементів конструкції верхньої будови колії, наведені сучасні методики проектування інженерних розрахунків рейкової колії в прямих і кривих ділянках: в тому числі для ділянок, призначенних для експлуатації поїздів зі звичайними швидкостями руху, і також для ділянок прискоренного (V=141-160 км/год) і швидкісного ( V=161-200 км/год) руху поїздів; розглянуто конструкції та методи проектування стрілочних переводів та інших конструкцій з’єднань і пересічень колії, в тому числі роглянуті особливості проектування стрілочних переводів для прискоренного і швидкісного руху поїздів. Усі наведені методи проектування і розрахунків залізничної колії супроводжуються числовими прикладами в яких розглянуті різноманітні інженерні задачі в проектуванні різних елементів залізничної колії. Призначений для студентів, магістрів, аспірантів виших навчальних закладів спеціальностей 273 «Залізничний транспорт» та 275 « Транспортні технології» денної та заочної форми навчання.
RU: Описаны основополагающие принципы оптимального проектирования конструкции железнодорожного пути, изложена последовательность этапов выбора и рационального проектирования основных элементов конструкции верхнего строения пути, приведены современные методики проектирования инженерных расчетов рельсового пути в прямых и кривых участках: в том числе для участков, предназначенных для эксплуатации поездов с обычными скоростями движения, а также для участков ускоренного (V=141-160 км / ч) и скоростного (V=161-200 км / ч) движения поездов; рассмотрены конструкции и методы проектирования стрелочных переводов и других конструкций соединений и пересечений пути, в том числе рассмотрены особенности проектирования стрелочных переводов для ускоренного и скоростного движения поездов. Все приведенные методы проектирования и расчетов железнодорожного пути сопровождаются числовыми примерами в которых рассмотрены различные инженерные задачи в проектировании различных элементов железнодорожного пути. Предназначен для студентов, магистров, аспирантов высших учебных заведений специальностей 273 «Железнодорожный транспорт» и 275 «Транспортные технологии» дневной и заочной формы обучения.
Description
М. Курган: ORCID 0000-0002-8182-7709
Keywords
залізнична колія, прями і криві ділянки колії, прискорений і швидкісний рух, проектування стрілочних переводів, железнодорожный путь, прямые и кривые участки пути, ускоренное и скоростное движение, проектирование стрелочных переводов, КПБД
Citation
Проектування і розрахунки конструкцій залізничної колії : підруч. для вищ. навч. закл. : в 2-х т. / Е. І. Даніленко, В. М. Молчанов, М. Б. Курган [та ін.] ; за ред. Е. І. Даніленка. – Київ : Хай-Тек Прес, 2019. – Т. 1. – 344 с. – ISBN 978-966-910-034-4. Наводиться фрагмент тексту.