Інші праці КПБД

Permanent URI for this collection

EN: Other Works

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 8 of 8
 • Item
  Раціональні параметри кривих для впровадження швидкісного руху поїздів (дисертація)
  (Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпро, 2020) Байдак, Сергій Юрійович
  UKR: Дисертація присвячена розробці теоретичних основ визначення раціональних параметрів кривих і практичній реалізації результатів досліджень на напрямках впровадження швидкісного руху поїздів. У роботі проаналізовано технічний стан колійної інфраструктури та наявність наукового забезпечення для впровадження швидкісного руху поїздів. Забезпечення високих значень швидкості руху поїздів повинно ґрунтуватися на наявності відповідних методико-розрахункових та нормативних документів. В дисертації набули подальшого розвитку наукові підходи до оцінки параметрів і стану кривих в плані. Доповнена система критеріїв оцінки стану кривих, що впливають на накопичення розладів колії в плані. Розроблено рекомендації щодо диференційованого використання різних способів зйомки плану лінії для отримання достовірної інформації про параметри й стан кривих для визначення максимально допустимої швидкості. Запропоновано перед проведенням реконструкції залізничних напрямків для впровадження швидкісного руху проводити натурне обстеження плану лінії з виконанням повного циклу розрахунків для паспортизації кривих. За результатами проведених розрахунків надано рекомендації щодо надання особливої уваги суміжним кривим, які відносяться до категорії залежних, тобто таких, коли параметри однієї кривої впливають на умови руху поїзда по іншій. Проведено теоретичні й експериментальні дослідження силової дії рухомого складу на колію, комфортабельність і плавності руху поїздів при різних параметрах кривих. Проведений експеримент підтвердив теоретично встановлені вимоги до утримання кривих на ділянках швидкісного руху. Метод визначення раціональних параметрів кривих відрізняється від попередніх тим, що враховує наявний стан колійної інфраструктури, тип і характеристики існуючого й перспективного рухомого складу, обмежене інвестування проектів і життєвий цикл роботи залізничної колії. Застосування розробленого метода дає можливість збільшити швидкість на перегонах і станціях на 18-25 % та скоротити питомі витрати електроенергії на тягу поїздів на 10-15 кВт∙год/км, що сприяє виконанню державного завдання з економії енергоресурсів.
 • Item
  Підвищення ефективності роботи залізничної колії при спеціалізації напрямків для вантажних і пасажирських перевезень (дисертація)
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, 2012) Гусак, Марина Анатоліївна
  UKR: Дисертація присвячена розробці методу формування раціональної схеми оволодіння перевезеннями для паралельних залізничних напрямків при впровадженні на одному з них швидкісного руху пасажирських поїздів, дослідженню особливостей і підвищенню ефективності роботи залізничної колії у разі перерозподілу вантажопотоків між паралельними залізничними напрямками з визначенням параметрів плану лінії. Для порівняння варіантів вирішення задачі розмежування вантажного й пасажирського руху був використаний новий критерій, який ґрунтується на застосуванні комплексного показника роботи сил взаємодії колії і рухомого складу, що дає можливість оцінювати знос колійної інфраструктури від потоку поїздів за тривалий час експлуатації залізниці. Запропоновано метод раціонального розподілу поїздопотоків між паралельними ходами, що дає можливість обґрунтовано обирати найбільш придатний варіант за декількома критеріями одночасно і дозволяє вирішувати поставлені Укрзалізницею завдання, зменшивши при цьому витрати на реконструкцію, пробіг поїздів і утримання колії. Отримані наукові результати, запропоновані методи досліджень та класифікація напрямків можуть бути використані для розробки рекомендацій з підвищення пропускної й провізної спроможності напрямків, економічної оцінки впливу інтенсивності вантажного та пасажирського руху на знос інфраструктури залізничного транспорту, уніфікації маси та довжини поїздів на основних напрямках залізниць України.
 • Item
  Раціональні параметри кривих для впровадження швидкісного руху поїздів
  (Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, 2020) Байдак, Сергій Юрійович
  UK: АНОТАЦІЯ Дисертація присвячена розробці теоретичних основ визначення раціональних параметрів кривих і практичній реалізації результатів досліджень на напрямках впровадження швидкісного руху поїздів. У роботі проаналізовано технічний стан колійної інфраструктури та наявність наукового забезпечення для впровадження швидкісного руху поїздів. Забезпечення високих значень швидкості руху поїздів повинно ґрунтуватися на наявності відповідних методико-розрахункових та нормативних документів. В дисертації набули подальшого розвитку наукові підходи до оцінки параметрів і стану кривих в плані. Доповнена система критеріїв оцінки стану кривих, що впливають на накопичення розладів колії в плані. Розроблено рекомендації щодо диференційованого використання різних способів зйомки плану лінії для отримання достовірної інформації про параметри й стан кривих для визначення максимально допустимої швидкості. Запропоновано перед проведенням реконструкції залізничних напрямків для впровадження швидкісного руху проводити натурне обстеження плану лінії з виконанням повного циклу розрахунків для паспортизації кривих. За результатами проведених розрахунків надано рекомендації щодо надання особливої уваги суміжним кривим, які відносяться до категорії залежних, тобто таких, коли параметри однієї кривої впливають на умови руху поїзда по іншій. Проведено теоретичні й експериментальні дослідження силової дії рухомого складу на колію, комфортабельність і плавності руху поїздів при різних параметрах кривих. Проведений експеримент підтвердив теоретично встановлені вимоги до утримання кривих на ділянках швидкісного руху. Метод визначення раціональних параметрів кривих відрізняється від попередніх тим, що враховує наявний стан колійної інфраструктури, тип і характеристики існуючого й перспективного рухомого складу, обмежене інвестування проектів і життєвий цикл роботи залізничної колії. Застосування розробленого метода дає можливість збільшити швидкість на перегонах і станціях на 18-25 % та скоротити питомі витрати електроенергії на тягу поїздів на 10-15 кВт∙год/км, що сприяє виконанню державного завдання з економії енергоресурсів.
 • Item
  Проектування і розрахунки конструкцій залізничної колії
  (Хай-Тек Прес, Київ, 2019) Даніленко, Едуард Іванович; Молчанов, В. М.; Курган, Микола Борисович; Бойко, В. Д.; Твердомед, В. М.; Олійник, О. А.; Сорока, О. О.
  UK: Описано основоположні принципи оптимального проектування конструкції залізничної колії, викладена послідовність етапів вибору та раціонального проектування основних елементів конструкції верхньої будови колії, наведені сучасні методики проектування інженерних розрахунків рейкової колії в прямих і кривих ділянках: в тому числі для ділянок, призначенних для експлуатації поїздів зі звичайними швидкостями руху, і також для ділянок прискоренного (V=141-160 км/год) і швидкісного ( V=161-200 км/год) руху поїздів; розглянуто конструкції та методи проектування стрілочних переводів та інших конструкцій з’єднань і пересічень колії, в тому числі роглянуті особливості проектування стрілочних переводів для прискоренного і швидкісного руху поїздів. Усі наведені методи проектування і розрахунків залізничної колії супроводжуються числовими прикладами в яких розглянуті різноманітні інженерні задачі в проектуванні різних елементів залізничної колії. Призначений для студентів, магістрів, аспірантів виших навчальних закладів спеціальностей 273 «Залізничний транспорт» та 275 « Транспортні технології» денної та заочної форми навчання.
 • Item
  Науково-технічне забезпечення залізничного сполучення Україна – Євросоюз
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту ім. акад. В. Лазаряна, 2018) Курган, Микола Борисович; Курган, Дмитро Миколайович
  UKR: Монографія присвячена розробці науково-методологічних підходів і практичних рекомендацій щодо забезпечення сталого розвитку залізничних перевезень у міжнародному сполученні Україна – Євросоюз. У зв’язку з інтенсивним розвитком процесів інтеграції залізничного транспорту України у європейську транспортну систему великого значення набувають такі питання, як функціонування міжнародних транспортних коридорів (МТК), уведення в оборот спеціалізованого рухомого складу, застосування європейських технологій роботи прикордонних станцій. Ґрунтуючись на результатах вітчизняних і зарубіжних наукових розробок, намічено шляхи вирішення проблеми при застосуванні комплексного підходу до модернізації транспортних коридорів у межах України з метою підвищення швидкості руху поїздів і скорочення терміну обороту рухомого складу, застосування європейських ASCS-технологій для безперевалочного транспортування вантажів залізницями різних стандартів. Розвинуто теорію вибору й оцінки варіантів транспортування вантажів залізницями різних стандартів, що враховує обсяги й темп зростання перевезень, етапи й розмір інвестування проектів, отримання доходів.
 • Item
  Теоретичні основи впровадження високошвидкісного руху поїздів в Україні
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, 2016) Курган, Микола Борисович; Курган, Дмитро Миколайович
  UKR: Монографія присвячена розробці теоретико-методологічних підходів і практичних рекомендацій щодо визначення технічних можливостей створення високошвидкісних магістралей (ВШМ) в Україні. Для вирішення цього завдання застосовано системний підхід, який включає аналіз світового досвіду, дослідження передумов до організації високошвидкісного руху поїздів в Україні, способи стикування вітчизняної мережі залізниць з європейської, проектування траси ВШМ, що передбачає розробку вимог і нормативів з проектування плану та поздовжнього профілю, обґрунтування конструкції залізничної колії, умов взаємодії колії з рухомим складом тощо. Ґрунтуючись на результатах наукових розробок (вітчизняних і зарубіжних), намічені шляхи вирішення проблеми, що стосуються проектування траси ВШМ і створення високошвидкісної мережі в Україні з урахуванням геополітичних, топографічних і ін. умов. Розвинуто теорію розрахунків динамічної взаємодії рейкової колії з рухомим складом, запропоновано сучасні підходи оцінки надійності роботи залізничної колії в умовах високошвидкісного руху поїздів. Для наукових працівників, аспірантів та магістрів, які займаються проблемами проектуванням високошвидкісних магістралей.
 • Item
  Підвищення ефективності роботи залізничної колії при спеціалізації напрямків для вантажних і пасажирських перевезень
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, 2012) Гусак, Марина Анатоліївна
  UK: Дисертація присвячена розробці методу формування раціональної схеми оволодіння перевезеннями для паралельних залізничних напрямків при впровадженні на одному з них швидкісного руху пасажирських поїздів, дослідженню особливостей і підвищенню ефективності роботи залізничної колії у разі перерозподілу вантажопотоків між паралельними залізничними напрямками з визначенням параметрів плану лінії. Для порівняння варіантів вирішення задачі розмежування вантажного й пасажирського руху був використаний новий критерій, який ґрунтується на застосуванні комплексного показника роботи сил взаємодії колії і рухомого складу, що дає можливість оцінювати знос колійної інфраструктури від потоку поїздів за тривалий час експлуатації залізниці. Запропоновано метод раціонального розподілу поїздопотоків між паралельними ходами, що дає можливість обґрунтовано обирати найбільш придатний варіант за декількома критеріями одночасно і дозволяє вирішувати поставлені Укрзалізницею завдання, зменшивши при цьому витрати на реконструкцію, пробіг поїздів і утримання колії. Отримані наукові результати, запропоновані методи досліджень та класифікація напрямків можуть бути використані для розробки рекомендацій з підвищення пропускної й провізної спроможності напрямків, економічної оцінки впливу інтенсивності вантажного та пасажирського руху на знос інфраструктури залізничного транспорту, уніфікації маси та довжини поїздів на основних напрямках залізниць України.
 • Item
  Наукові основи перебудови існуючих залізниць України для впровадження швидкісного руху поїздів
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, 2004) Курган, Микола Борисович
  UK: Дисертація присвячена розробці науково-методичних основ і практичних рекомендацій для впровадження швидкісного руху поїздів. Дослідження виконуються з використанням системного підходу, ураховують передумови впровадження швидкісного руху на міжнародних транспортних коридорах у межах України. На основі імовірнісної моделі потоку поїздів, проведених експериментів і теоретичних досліджень розроблена нормативна база для реконструкції плану і поздовжнього профілю швидкісних залізниць. Запропонована комплексна методика дозволяє із заданою ймовірністю розраховувати потрібні капітальні вкладення для перебудови кривих ділянок колії, визначати заходи, впровадження яких зменшує прискорення, що діють на пасажирів, віддаляє час їхньої стомлюваності й покращує комфортабельність їзди. Розроблена математична модель вибору стратегії оптимальної реконструкції залізниці. Застосування методу векторної оптимізації і полуадитивних функцій надає можливість знаходити раціональну швидкість руху на кожному об'єкті чи ділянці за неадитивним критерієм. Отримані теоретичні й практичні результати використані при виконанні науково-дослідних робіт за завданням V Комісії ОСЗ, Міністерства транспорту України, Укрзалізниці, під час розробки чотирьох нормативних документів.