Методи розрахунку уніфікованої маси вантажних поїздів на напрямках

Loading...
Thumbnail Image
Date
2015
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Інженерна академія України, Київ
Abstract
UKR: Задача вибору норм маси поїздів відноситься до класу експериментальних задач і її вирішення потребує знаходження оптимуму: такої вагової норми, при якій приведені витрати по здійсненню перевезень будуть мінімальними. Запропонована методика техніко-економічних розрахунків норм маси вантажних поїздів, розглянуто взаємозв’язок норм маси з основними показниками експлуатаційної роботи, експлуатаційно-економічну ефективність підвищення маси вантажних поїздів, взаємозв’язок між нормами маси поїздів та перевізними витратами.
RUS: Задача выбора норм массы поездов относится к классу экспериментальных задач, и ее решение требует нахождения оптимума: такой весовой нормы, при которой приведенные расходы по осуществлению перевозок будут минимальными. Предложена методика технико-экономических расчетов норм массы грузовых поездов, рассмотрена взаимосвязь норм массы с основными показателями эксплуатационной работы, эксплуатационно-экономическую эффективность повышения массы грузовых поездов, взаимосвязь между нормами массы поездов и перевозочными затратами.
Description
М. Музикін: ORCID 0000-0003-2938-7061; Г. Нестеренко: ORCID 0000-0003-1629-0201; В. Горобець: ORCID 0000-0002-6537-7461
Keywords
маса поїзда, потужність тягових засобів, провізна спроможність, ходова швидкість, оптимізація норм маси, уніфікована маса, масса поезда, мощность тяговых средств, провозная способность, ходовая скорость, оптимизация норм массы, унифицированная масса, КУЕР, ГНДЛ ДМРС, КБЖД, КІТ
Citation
Музикін, М. І. Методи розрахунку уніфікованої маси вантажних поїздів на напрямках / М. І. Музикін, Г. І. Нестеренко, В. Л. Горобець // Вісник інженерної академії України. – 2015. – № 4. – С. 187–193.