Залежність кута тертя при точковому та лінійному контактах від допустимих напружень (препринт)

Loading...
Thumbnail Image
Date
2017
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Державне підприємство “Дніпропетровський орган з сертифікації залізничного транспорту” (ДП “ДОСЗТ”), Дніпро
Abstract
UK: У статті подається аналіз формул для визначення кута тертя при допустимих значеннях контактних напружень. Показано, що при збільшенні допустимих контактних напружень збільшується й кут тертя.
RU: В статье приводится анализ формул для определения угла трения при допустимых значениях контактных напряжений. Показано, что при увеличении допустимых контактных напряжений увеличивается и угол трения.
EN: The article gives an analysis of formulas for determining the angle of friction at acceptable values of contact stresses. It is shown that as the allowable contact stresses increase, the friction angle also increases.
Description
Keywords
кут тертя, допустиме напруження, тертя у русі, тягове зусилля, угол трения, допустимое напряжение, трение в движении, тяговое усилие, angle of friction, permissible stress, friction in motion, tractive effort, КУГПІС, КТБМ
Citation
Залежність кута тертя при точковому та лінійному контактах від допустимих напружень: [препринт] / О. О Бочарова, В. Д. Бондаренко, Л. М. Бондаренко, В. В. Колбун // Вісник сертифікації залізничного транспорту. – 2017. – № 1 (41). – С. 15–22.