Что читать библиотекарю?

Loading...
Thumbnail Image
Date
2016
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
Abstract
RU: Рассмотрены статьи библиотечной тематики за последние 5 лет, включенные в базу данных «Сore Collection» на платформе Web of Science. С помощью встроенных инструментов этого ресурса, определены наиболее рейтинговые журналы открытого доступа, индексируемые в данной БД и публикующие статьи по теме «Information Science Library Science».
UK: Розглянуто статті бібліотечної тематики за останні 5 років, включені до бази даних «Сore Collection» на платформі Web of Science. За допомогою вбудованих інструментів цього ресурсу, визначені найбільш рейтингові журнали відкритого доступу, індексовані в даній БД, які публікують статті за темою «Information Science Library Science».
En: Розглянуто статті бібліотечної тематики за останні 5 років, включені до бази даних «Сore Collection» на платформі Web of Science. За допомогою вбудованих інструментів цього ресурсу, визначені найбільш рейтингові журнали відкритого доступу, індексовані в даній БД, які публікують статті за темою «Information Science Library Science».
Description
Е. Матвеева: ORCID 0000-0002-2616-0454
Keywords
профессиональная подготовка, журнал, открытый доступ, Web of Science, библиометрия, импакт-фактор, квартиль, професійна підготовка, відкритий доступ, бібліометрія, імпакт-фактор, НТБ
Citation
Матвеева, Е. В. Что читать библиотекарю? [Электронный ресурс] / Е. В. Матвеева // Бібліотека університету на новому етапі розвитку соціальних комунікацій : матеріали ІІІ міжнар. наук.-практ. конф., 1—2 груд. 2016 р. / М-во освіти і науки України, Дніпропетр. нац. ун-т зал. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. — Дніпро, 2016. — DOI: 10.6084/m9.figshare.4252385.