Визначення параметрів статичних перетворювачів у схемах стендів для випробування тягових двигунів локомотивів

Loading...
Thumbnail Image
Date
2008
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ
Abstract
UKR: У статті наведений метод розрахунку параметрів статичних перетворювачів, якими пропонується замінити електромашинні лінійний генератор та вольтододаткову машину у схемі традиційного стенду для випробування тягових двигунів локомотивів.
RUS: В статье приводится метод расчета параметров статических преобразователей, которыми предлагается заменить электромашинный линейный генератор и вольтодобавочную машину в схеме традиционного стенда для испытания тяговых двигателей локомотивов.
ENG: In the article the method of static converters parameters calculation is resulted. It is proposed to replace the electromachine linear generator and balancing booster with static converters in the scheme of the traditional stand for test of locomotives traction engines.
Description
О. Маренич: ORCID 0000-0003-3602-5851
Keywords
статичний перетворювач, електромашинні лінійний генератор, вольтододаткових машина локомотива, тяговий двигун, статический преобразователь, электромашинный линейный генератор, вольтодобавочная машина локомотива, тяговый двигатель, static convertertraction, electromachine linear generator, booster, traction engine locomotive, КАЕ, КТОЕ
Citation
Безрученко, В. М. Визначення параметрів статичних перетворювачів у схемах стендів для випробування тягових двигунів локомотивів / В. М. Безрученко, О. Л. Маренич // Вісн. Дніпропетр. нац. ун-ту залізничн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. – Дніпропетровськ, 2008. – Вип. 25. – С. 23–25. – DOI: 10.15802/stp2008/14339.