Теоретико-методологічний підхід до оцінки спеціальної вартості особливо привабливих залізничних об’єктів

Loading...
Thumbnail Image
Date
2012
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ
Abstract
UK: Для підприємств залізничного транспорту актуальним є питання оцінки об'єктів нерухомого майна на неринковій базі спеціальної вартості. У роботі розроблено теоретико-методологічний підхід, який перебачає визначення спеціальної вартості об’єкта оцінки як суми його ринкової вартості та надбавки до неї, яка визначається шляхом капіталізації додаткового чистого операційного доходу, що встановлюється як різниця між спеціальним та ринковим чистими операційними доходами. У роботі розроблено методи визначення спеціального чистого операційного доходу.
RU: Для предприятий железнодорожного транспорта актуальным является вопрос оценки объектов недвижимого имущества базе специальной стоимости. В работе разработан теоретико-методологический подход, предусматривающий определение специальной стоимости объекта оценки как сумы его рыночной стоимости и надбавки к ней, которая определяется путем капитализации дополнительного чистого операционного дохода, определяемого как разность между специальным и рыночным чистыми операционными доходами. В работе разработаны методы определения специального чистого операционного дохода.
EN: For the enterprises of railway transport the question of an assessment of objects of real estate on non-market base, including, determination of special value is actual. In work the theoretical-methodological approach for determination of a special cost of an assessment as bags of its market cost is developed. The extra charge to market cost is defined by a way of capitalization of the additional net operating income defined as a difference between special and market by the net operating income. In article methods of determination of the special net operating income are developed.
Description
О. Гненний: ORCID 0000-0002-2944-5105
Keywords
оцінка майна, спеціальна вартість, нерухомість, особливо привабливі залізничні об’єкти, оценка имущества, специальная стоимость, недвижимость, особо привлекательный железнодорожный объект, property valuation, special price, real estate, especially an attractive object of the railway, КЕМ
Citation
Гненний, О. М. Теоретико-методологічний підхід до оцінки спеціальної вартості особливо привабливих залізничних об'єктів / О. М. Гненний // Вісн. Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. – Дніпропетровськ, 2012. – Вип. 42. – С. 246–250. – DOI: 10.15802/stp2012/9407.