Наука та прогрес транспорту. Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна

Permanent URI for this community


У даному репозитарії представлені електронні версії статей, автори яких є членами співтовариства університету.
Повний випуск кожного видання доступний http://stp.diit.edu.ua/
до 2013 року виходив під назвою "Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна"
В данном репозитарии представлены электронные версии статей, авторы которых являются членами сообщества университета.
Полный выпуск каждого издания доступен http://stp.diit.edu.ua/
до 2013 года выходил под названием "Вестник Днепропетровского национального университета железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна"
This repository contains e-articles whose authors are members of the community of the university.
Full version http://stp.diit.edu.ua/
until 2013 appeared under the title "Bulletin of Dnepropetrovsk National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan"

Browse