Напрями формалізації управління непорушними запасами технічних засобів у підрозділах Держспецтрансслужби

Loading...
Thumbnail Image
Date
2010
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ
Abstract
UKR: Розглянуто напрями формалізації управління непорушними запасами технічних засобів у підрозділах Держспецтрансслужби для підвищення рівня ефективності виконання поставлених перед ними завдань.
RUS: Рассмотрены направления формализации управления неприкосновенными запасами технических средств в Держспецтрансслужбе для повышения уровня эффективности выполнения поставленных перед ними задач.
ENG: The directions lo formalization of management of the inviolable reserves of technical facilities in subdivisions of the Derzhspetstranssluzhba (State Special Transport Service) for the increase of efficiency level of realization of the tasks put before them are considered.
Description
А. Радкевич: ORCID 0000-0001-6325-8517; І. Щека: ORCID 0000-0002-4608-3898; С. Яковлєв: ORCID 0000-0002-6431-4303
Keywords
технічні засоби, ефективність, ресурси, Держспецтрансслужба, технические средства, эффективность, ресурсы, technical facilities, efficiency, resources, Derzhspetstranssluzhba, КВПС, КБВ
Citation
Напрями формалізації управління непорушними запасами технічних засобів у підрозділах Держспецтрансслужби / А. В. Радкевич, О. О. Степаненко, І. М. Щека, С. О. Яковлєв // Вісн. Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. – Дніпропетровськ, 2010. – Вип. 31. – С. 68–71. – DOI: 10.15802/stp2010/13477.