Конфлікт інтересів при формуванні статей у Вікіпедії

Loading...
Thumbnail Image
Date
2016
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
Abstract
UK: Одним із напрямів роботи університетської бібліотеки є впровадження новітніх технологій, у тому числі застосування в бібліотечному сервісі онлайн-енциклопедій. У статті розглядається проблема виникнення конфлікту інтересів у процесі формування статей у Вікіпедії, досліджуються критерії оцінки якості контенту електронної енциклопедії через виокремлення ознак якісних та неякісних статей, надаються пропозиції щодо вирішення конфлікту стейкхолдерів та покращення якості контенту.
RU: Одним из направлений работы университетской библиотеки является внедрение новейших технологий, в том числе применения в библиотечном сервисе онлайн-энциклопедий. В статье рассматривается проблема возникновения конфликта интересов в процессе формирования статей в Википедии, исследуются критерии оценки качества контента электронной энциклопедии через выделение признаков качественных и некачественных статей, предоставляются предложения по решению конфликта стейкхолдеров и улучшение качества контента.
EN: One of the aspects of university library work is introduction of new technologies, including use of online encyclopedias in library service. The article deals with problem of conflict of interest in process formation of articles in Wikipedia, investigates criteria for the assessments of content quality of electronic encyclopedia through feature separation of qualitative and low-quality articles, and provides suggestions for conflict resolution of stakeholders and content quality improvement.
Description
В. Бобиль: ORCID 0000-0002-7306-3905; М. Дронь: ORCID 0000-0001-9881-9521
Keywords
університетські бібліотеки, статті, електронні енциклопедії, Вікіпедія, конфлікт інтересів, зацікавлені особи, оцінка якості, университетские библиотеки, статьи, электронные энциклопедии, Википедия, конфликт интересов, заинтересованные лица, оценка качества, university libraries, articles, electronic encyclopedias, Wikipedia, conflict of interest, stakeholders, quality assessment, КОАІВ, НТБ
Citation
Бобиль, В. В. Конфлікт інтересів при формуванні статей у Вікіпедії [Електронний ресурс] / В. В. Бобиль, М. А. Дронь // Бібліотека університету на новому етапі розвитку соціальних комунікацій : матеріали ІІІ міжнар. наук.-практ. конф., 1-2 груд. 2016 р. / М-во освіти і науки України, Дніпропетр. нац. ун-т зал. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. — Дніпро, 2016. — DOI: https://dx.doi.org/10.6084/m9.figshare.4252412.