Поодинокий вихід рейок – важливий фактор для прогнозування строку ремонту колії

Loading...
Thumbnail Image
Date
2007
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ
Abstract
UK: Приведені результати статистичних (теоретичних) досліджень прогнозування поодинокого виходу рейок, удосконалена методика їх визначення із врахуванням експлуатаційних факторів: кривизни колії, середніх осьових навантажень рухомого складу, вантажонапруженості лінії та інші.
RU: В данной статье приведены результаты статистических (теоретических) исследований прогнозирования одиночного изъятия рельсов, усовершенствована методика их определения с учетом следующих эксплуатационных факторов: кривизна пути, среднеосевых нагрузок подвижного состава, грузонапряженности линии и другие.
EN: The results of statistical researches of rails’ single output prognostication are adduced; the method of their determination is improved with consideration of operating factors: track curvatures, middle axial loading of rolling stock, load stress of line and other.
Description
О. Баль: ORCID 0000-0003-2188-4098
Keywords
рейка, колія, рухомий склад, рельса, путь, подвижной состав, rail, track, rolling stock, КККГ
Citation
Рибкін, В. В. Поодинокий вихід рейок - важливий фактор для прогнозування строку ремонту колії / В. В. Рибкін, М. І. Уманов, О. М. Баль // Вісн. Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. – Дніпропетровськ, 2007. – Вип. 18. – С. 62–70. – DOI: 10.15802/stp2007/17443.