Дослідження фізико-хімічних характеристик крупних заповнювачів бетону для виробництва залізобетонних шпал

Abstract
UK: В роботі проведено аналіз реакційної здатності та фракційного складу крупних заповнювачів для виробництва залізобетонних шпал.
RU: В работе проведен анализ реакционной способности и фракционного состава крупных заполнителей для производства железобетонных шпал.
EN: The paper is dealt with an analysis of the reactivity of large fillers and their fractional composition for the production of ferro-concrete sleepers.
Description
В. Коваленко: ORCID 0000-0002-1196-7730, Ю. Заяць: ORCID 0000-0002-9213-1790, П. Пшінько: ORCID 0000-0003-4187-5340
Keywords
лужно-кремнієвокисла реакція, щебінь, фракційний склад, слюда, щелочно-кремниевокислая реакция, щебень, фракционный состав, alkalinity-silicoacid reaction, broken stone, fractional composition, mica, КБЖД, СПКТБ ЗТ, НДІ РСК І ТС, КХІЕ, КККГ
Citation
Дослідження фізико-хімічних характеристик крупних заповнювачів бетону для виробництва залізобетонних шпал / В. В. Рибкін, В. В. Коваленко, Ю. Л. Заяць, П. О. Пшінько [и др.] // Вісн. Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. – Дніпропетровськ, 2012. – Вип. 42. – С. 242–245 : табл. – DOI: 10.15802/stp2012/9405.