Багатокритеріальний метод комплексного розвитку парку будівельно-дорожніх машин

Loading...
Thumbnail Image
Date
2006
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ
Abstract
UKR: Розглянуто напрямки технічного розвитку і оснащення Державної спеціальної служби транспорту сучасними технічними засобами, а також напрямки розв’язання задачі формування парку будівельних машин шляхом використовування середніх значень параметрів, які характеризують роботу цих машин.
RUS: Рассмотрены направления технического развития и оснащения Государственной специальной службы транспорта современными техническими средствами, а также направления решения задачи формирования парка строительных машин путем использования средних значений параметров, которые характеризуют работу этих машин.
ENG: The article considers directions of technical development and provision of the State Special Transport Service with the new, modern technical equipment and also the directions of solving the task of formation of building machinery stock by the use of the mean values of parameters, which characterize the operation of these machines.
Description
С. Яковлєв: ORCID 0000-0002-6431-4303
Keywords
технічний розвиток, сучасне технічне обладнання, будівельна техніка, техническое развитие, современное техническое оборудование, строительная техника, technical development, modern technical equipment, building machinery, КВПС, КБВ
Citation
Багатокритеріальний метод комплексного розвитку парку будівельно-дорожніх машин / М. І. Мальков, О. М. Гавриш, М. Ф. Фесенко, В. В. Ситик, С. О. Яковлєв // Вісн. Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. – Дніпропетровськ, 2006. – Вип. 11. – С. 129–133. – DOI: 10.15802/stp2006/18693.