Cпіввідношення між силами тертя реборди і кочення колеса крана: експериментальна оцінка

Loading...
Thumbnail Image
Date
2006
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ
Abstract
UKR: Для визначення коефіцієнта тертя реборд запропоновано експериментально-аналітичний спосіб, який об’єднує аналітичну величину для коефіцієнта тертя кочення та його експериментальну величину, отриману згідно з законом затухання коливань при сухому терті. Кінцева експериментально-аналітична формула має шість параметрів і дозволяє робити висновок про їх вплив на величину тиску реборд на рейки і проводити заходи щодо його зниження.
RUS: Для определения коэффициента трения реборд предложен экспериментально-аналитический способ, объединяющий аналитическую величину для коэффициента трения качения и его экспериментальную величину, полученную на основании закона затухания колебаний при сухом трении. Конечная экспериментально-аналитическая формула содержит шесть параметров и позволяет судить об их влиянии на величину давления реборды на рельс и проводить мероприятия по его снижению.
ENG: To determine the ratio of flange friction, the article proposes an experimental and analytical method, combining the analytical value for the rolling friction ratio and its experimental value obtained according to the law of oscillations damping in dry friction. The final experimental & analytical formula contains six parameters and permits to judge about their influence on the value of flange pressure upon the rail and to take the measures for its reduction.
Description
А. Радкевич: ORCID 0000-0001-6325-8517; С. Яковлєв: ORCID 0000-0002-6431-4303; Л. Бондаренко: ORCID 0000-0001-6602-2745
Keywords
експериментально-аналітичний спосіб, закон затухання коливань, экспериментально-аналитический способ, закон затухания колебаний, an experimental and analytical method, the law of oscillations damping, КВПС, КПММ, КБВ
Citation
Cпіввідношення між силами тертя реборди і кочення колеса крана: експериментальна оцінка / А. В. Радкевич, С. О. Яковлєв, Л. М. Бондаренко, О. О. Степаненко // Вісн. Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. – Дніпропетровськ, 2006. – Вип. 10. – С. 67–71. – DOI: 10.15802/stp2006/19458.