Партисипативне управління – один із сучасних методів менеджменту на промисловому підприємстві

Loading...
Thumbnail Image
Date
2023
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Український державний університет науки і технологій, Дніпро; Журфонд
Abstract
UKR: У статті розглянуто партисипативне управління, тобто залучення найманих працівників до ухвалення управлінських рішень, як ефективний засіб використання потенціалу людських ресурсів організації. оказано, що партисипативне управління може бути застосоване під час реалізації усіх основних функцій менеджменту: планування, організації, мотивації та контролю. Запропоновано ряд заходів, які сприятимуть подальшому використанню ідей партисипативного управління на підприємстві «Інтерпайп Ніко Тьюб».
ENG: The article considers participatory management, i.e., involvement of employees in management decision-making, as an effective means of utilizing the potential of human resources of an organization. It is shown that participatory management can be applied in the implementation of all major management functions: planning, organization, motivation and control. A number of measures have been proposed that will facilitate further use of the ideas of participatory management at the Interpipe Niko Tube enterprise.
Description
О. Фаізова: ORCID 0000-0002-3127-830Х; С. Фаізова: ORCID 0000-0002-7243-0726; В. Гуцалова: ORCID 0000-0003-2959-1097
Keywords
партисипативне управління, планування, організація, мотивація, контроль, демократизація управління, ТОВ «Інтерпайп Ніко Тьюб», participatory management, planning, organization, motivation, control, democratization of management, Interpipe Niko Tube LLC, КТТАМП, КУА
Citation
Фаізова О. Л., Фаізова С. О., Гуцалова В. І. Партисипативне управління – один із сучасних методів менеджменту на промисловому підприємстві. Стратегія якості в промисловості і освіті : матеріали XVІI Міжнародної конференції (Варна, 5–8 червня, 2023 р.). Дніпро : Журфонд, 2023. С. 381–385.