Бакалаврські випускні роботи кафедри Електронні обчислювальні машини (КЕОМ)

Permanent URI for this collection

ENG: Bachelor thesis "Electronic Computers"

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 23
 • Item
  Розробка засобів демонстрації біометричної ідентифікації та аутентифікації за клавіатурним почерком
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2022) Ярьоменко, Данило Олександрович
  UKR: Бакалаврська робота виконана на 60 сторінках, містить 24 ілюстрацій, 5 таблиць та 7 використаних джерел. Об'єкт розробки – програмні засоби демонстрації біометричної ідентифікації та аутентифікації за клавіатурним почерком. Мета роботи – розробка програмних засобів демонстрації біометричної ідентифікації та аутентифікації за клавіатурним почерком під час введення текстового фрагменту. Представлено аналіз біометричних методів ідентифікації, алгоритмів розпізнавання за клавіатурним почерком. Обрано метод біометричної ідентифікації та аутентифікації за клавіатурним почерком під час введення текстового фрагменту. Наведені узагальнені алгоритми роботи засобів в різних режимах, розроблено програмне забезпечення засобів та перевірена його працездатність, створено інструкцію з використання. Розроблене програмне забезпечення може використовуватися для демонстрації процесу ідентифікації та аутентифікації за клавіатурним почерком та у навчальному процесі.
 • Item
  Розробка засобів демонстрації біометричної ідентифікації та аутентифікації за обличчям
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2022) Юдін, Олександр Сергійович
  UKR: Бакалаврська робота виконана на 47с., 26 рис., 1 табл., 3 додатки, 17 джерел. Об’єкт розробки – засоби біометричної ідентифікації та аутентифікаціїї за обличчям. Мета роботи – розробка програмного комплексу, що реалізує та демонструє біометричну ідентифікацію та аутентифікацію за обличчям. Здійснено огляд та аналіз засобів біометричної ідентифікації та аутентифікації за обличчям. Обрано метод глибокого навчання. Представлено режими роботи та функціонування системи. Показано алгоритми роботи режимів програми. Розроблено програмне забезпечення системи біометричної ідентифікації та аутентифікації за обличчям. Виконано перевірку працездатності на конкретних прикладах. Розроблене програмне забезпечення може бути використано як в практичних цілях для розпізнавання облич, так і в навчальному процесі студентів при проведенні лабораторних або практичних робіт.
 • Item
  Проектування бази даних навчально-методичних видань кафедри ЕОМ за методом нормальних форм та її обробка
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2022) Чайка, Роман Русланович
  UKR: Пояснювальна записка до кваліфікаційної роботи бакалавра: 50с., 40 рис., 3 додатки, 16 джерел. Об’єкт розробки – база даних навчально-методичних видань кафедри «Електронних обчислювальних машин». Мета кваліфікаційної роботи – проєктування бази даних навчально – методичних видань кафедри «Електронних обчислювальних машин» за методом нормальних форм та її обробка. Методи дослідження – проєктування бази даних за методом нормальних форм, створення бази даних з використанням MySQL Workbench та зрівняння можливостей MySQL Workbench з SQL Microsoft Access. Створено в MySQL Workbench спроєктовану за методом нормальних форм, базу навчально-методичних видань кафедри «Електронних обчислювальних машин» на основі даних репозиторію УДУНТ та даних викладацького складу кафедри «Електронних обчислювальних машин». Проведено зрівняння програм MySQL Workbench з Microsoft Access за наступними ознаками: загальні характеристики; зрівняння інтерфейсу; вартість. Виконано зрівняння можливостей MySQL Workbench з SQL Microsoft Access за напрямками досліджень: використання DML; організація різних підходів до зв’язування таблиць; об’єднання запитів. Рекомендовано створену базу даних навчально-методичних видань до використання адміністрацією кафедри «Електронних обчислювальних машин». Переведення лабораторних робіт з SQL Microsoft Access на MySQL Workbench не доцільно, але MySQL Workbench може бути рекомендований до використання здобувачів першого ступеня, спеціальності «Комп’ютерна інженерія» при виконанні самостійної роботи з дисципліни «Бази даних».
 • Item
  Підвищення ефективності роботи захищеної бази даних наукових розробок кафедри ЕОМ
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2022) Хрестян, Анна Вячеславівна
  UKR: Пояснювальна записка до кваліфікаційної роботи бакалавра: 47 с., 46 рис., 1 табл., 4 додатки, 18 джерел. Об’єкт розробки – база даних наукових розробок кафедри електронних обчислювальних машин (ЕОМ). Мета кваліфікаційної роботи – підвищення ефективності роботи захищеної бази даних наукових розробок кафедри ЕОМ. Методи дослідження – проектування бази даних за методами: «Сутність-Зв’язок» та нормальних форм; створення бази даних в Microsoft Access з використанням SQL; організація захисту бази даних; використання механізмів підвищення ефективності роботи бази даних. Створено базу даних наукових розробок кафедри ЕОМ в Microsoft Access з використанням SQL. Виконано організацію захисту бази даних наступними засобами: парольний захист; відображення та приховування об`єктів у вікні бази даних; шифрування й захист на рівні користувачів; проведено підвищення ефективності роботи бази даних на основі наступних підходів: оптимізація самої бази даних та оптимізація операторів SQL. Рекомендовано створену та захищену базу даних наукових розробок до використання адміністрації кафедри ЕОМ. Запропонована нова лабораторна робота на основі розгляду механізмів підвищення ефективності бази даних здобувачам першого (бакалаврського ступеня) спеціальностей «Кібербезпека» та «Комп`ютерна інженерія» з дисципліни «Бази даних».
 • Item
  Розробка навчального комплексу «Мінімізація булевих функцій»
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2022) Скляр, Станіслав Юрійович
  UKR: Бакалаврська робота виконана на 53 аркушах, та посилання на список використаних літературних джерел з 13 найменувань. У роботі наведено 32 рисунка. Метою дипломної роботи є підвищення якості освіти, в межах викладання дисципліни «Комп’ютерна логіка» (розділ «Мінімізація булевих функцій») за рахунок використання альтернативної форми викладки матеріалу, а саме розробленого навчального комплексу. В процесі розробки навчального комплексу був виконаний ряд задач і отримані важливі результати, а саме: - в результаті аналізу методу мінімізації булевих функцій визначені ключові моменти для навчально-демонстраційного та тестового режимів роботи навчального комплексу; - спираючись на постановку задачі було вирішені такі проблеми як: 1) вибір програмної платформи; 2) вибір середовища програмування; 3) вибір мови програмування; 4) аналіз та вибір сторонніх сервісів (бібліотек). - розроблені алгоритми для програмної реалізацій НК; - розроблена програмна реалізація; - складена інструкція по використанню для двох режимів НК.
 • Item
  Розробка засобів ідентифікації та аутентифікації систем контролю фізичного доступу
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2022) Семенов, Микита Сергійович
  UKR:Бакалаврська робота виконана на 52 сторінках, містить 32 ілюстрації, 2 таблиці, 4 додатка та 18 використаних джерел. Об’єкт розробки – програмно-апаратні засоби майнової ідентифікації та аутентифікації системи контролю фізичного доступу. Мета роботи – розробка засобів ідентифікації та аутентифікації системи контролю фізичного доступу. Проаналізовано методи та засоби ідентифікації та аутентифікації в системах контролю доступу. На основі проведеного аналізу обрано два методи майнової ідентифікації та аутентифікації: за допомогою RFID-карт та за одноразовим паролем з використанням смартфону. Розглянуто типові схеми систем контролю доступу на базі RFID та розроблено схеми функціонування системи, наведено інформацій структуру системи. Обрано апаратні засоби для реалізації системи та розроблено схему з’єднань елементів системи. Обрано засоби розробки програмної частини системи, необхідні бібліотеки та розроблена програмна частини системи, наведені блок-схеми роботи системи та перевірена працездатність.
 • Item
  Планування бездротової мережі з використанням мурашиного алгоритму
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2022) Салогуб, Максим Володимирович
  UKR: Пояснювальна записка до кваліфікаційної роботи бакалавра: 69 с. 19 рис., 1 таб., 4 додатки, 15 джерел. Об’єкт розробки – бездротова локальна мережа Українського державного університету науки та технологій (УДУНТ). Мета роботи – планування бездротової мережі з використанням мурашиного алгоритму. Методи дослідження – методика розгортання бездротовї мережі, що орієнтована на максимальну зону покриття; елітна стратегія мурашиного алгоритму; використання стандартних програмних засобів JavaScript. Створено програму в JavaScript «WLAN_EliteAS» для планування бездротових локальних мереж УДУНТ (ДНУЗТ та НМетАУ) з використанням елітної стратегії мурашиної системи. Проведено дослідження на створеній програмі «WLAN_EliteAS» параметрів мурашиного алгоритму: зрошення, випаровування, жадібності, ліності, кількості елітних мурах. Крім того, проведено дослідження впливу кількості точок сітки покриття на час роботи програми «WLAN_EliteAS». Рекомендовано при плануванні бездротової мережі УДУНТ топологію ESS та методику її розгортання, що орієнтуеться на максимальній зоні покриття. Визначені наступні параметри бездротової локальної мережі: 8 точок доступу для WLAN_DNUZT; 10 точок доступу для WLAN_NMetAU; Радіус сусідства та покриття – 50 м при наступних параметрах мурашиного алгоритму (кількість звичайних мурах – 211, кількість елітних мурах – 50, жадібність та ліність – 1, зрошення – 100, випаровування – 0,45), що отримані на створеній програмі «WLAN_EliteAS».
 • Item
  Розробка комплексу генерації випадкових та псевдовипадкових чисел
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2022) Пляшко, Максим Сергійович
  UKR: Пояснювальна записка до кваліфікаційної роботи бакалавра: 50 с., 23 рис., 4 табл., 5 додатків, 15 джерел, 6 формул. Об’єкт розробки – комплекс генерації випадкових та псевдовипадкових чисел, якій використовує мікрофон у якості джерела шуму. Мета роботи – розробка програмного клієнт-серверного комплексу генерації випадкових та псевдовипадкових чисел. Приведено опис та обґрунтовано вибір методів генерації випадкових та псевдовипадкових чисел. Описано архітектуру комплексу, його режими роботи та організацію взаємодії між клієнтами та сервером. Розроблені блок-схеми узагальнених алгоритмів роботи комплексу. Написано та налагоджено програмне забезпечення, перевірено його працездатність. Написано інструкцію з використання комплексу. Результати роботи можуть бути використані на практиці для отримання випадкових та псевдовипадкових чисел та у навчальному процесі студентів відповідних спеціальностей при проведенні лабораторних і практичних робіт.
 • Item
  Створення бази даних здобувачів спеціальності «Кібербезпека» та її захист
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2022) Падафа, Неллі Євгенівна
  UKR: Пояснювальна записка до кваліфікаційної роботи бакалавра: 45 с., 35 рис., 3 додатки, 15 джерел. Об’єкт розробки – реляційна база даних здобувачів першого курсу спеціальності «Кібербезпека». Мета кваліфікаційної роботи – створення захищеної бази даних здобувачів спеціальності «Кібербезпека». Методи дослідження – проектування бази даних за методом нормальних форм та створення з використанням HeidiSQL та MySQL. Створена за допомогою HeidiSQL та MySQL базу даних здобувачів першого курсу спеціальності «Кібербезпека». Виконано організацію захисту бази даних наступними засобами: рольове управління доступом; процедурний контроль цілісності даних; відключення віддаленого доступу. Рекомендовано створену та захищену базу даних до використання куратору наступних груп: КБ2111(915); КБ2112(916); КБ21130(920Б). Використання HeidiSQL та MySQL може бути рекомендовано здобувачам першого (бакалаврського) ступеня спеціальності «Кібербезпека» при виконанні самостійної роботи з дисципліни «Бази даних».
 • Item
  Розробка апаратно-програмних засобів охорони фізичного периметра приміщень
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2022) Остапець, Ярослав Денисович
  UKR: Бакалаврська кваліфікаційна робота виконана на 62 сторінках, містить 27 ілюстрацій, 3 таблиці та 29 використаних джерел. Об’єкт розробки – апаратно-програмний комплекс охоронної системи з GSM-каналом управління та інформування і дротовим підключенням датчиків. Мета роботи – розробити апаратно-програмну систему охорони фізичного периметру приміщень з використанням мікропроцесорного контролеру. Здійснено огляд та аналіз засобів охорони фізичного периметру приміщень. Прийняте рішення використовувати GSM-канал для управління та інформування і дротове підключення датчиків. Наведено узагальнену структуру системи, структуру даних та команд, що зберігаються та передаються в системі. Обрано апаратну платформу Arduino Mega та апаратні засоби для реалізації системи. Розроблено схему пристрою. Вибрано середовище та засоби розробки програмної частини системи, розроблене та налагоджене програмне забезпечення, розроблено інструкції з використання системи. Розроблена система може використовуватися для охорони фізичного периметру побутових приміщень або невеликого офісу або в навчальному процесі студентів у якості демонстраційного засобу.
 • Item
  Розробка навчального тренажеру з дисципліни «Проектування мікропроцесорних систем». Мережева частина
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2022) Олійник, Кирило Олегович
  UKR: Пояснювальна записка до кваліфікаційної роботи бакалавру: 46 с, 35 рис., 3 табл., 2 додатки, 10 джерел. Об’єкт розробки – мережева частина навчального тренажера з дисципліни «Проектування мікропроцесорних систем». Мета роботи – розробити алгоритм мережевої частини. Розробити протокол взаємодії між серверною та клієнтською частиною тренажеру для реалізації мережевих можливостей. Розробити інтерфейс користувача серверної та клієнтської частини. Програмно реалізувати мережеву частину навчального тренажеру з дисципліни «Проектування мікропроцесорних систем». Методи дослідження – аналіз існуючого подібного програмного забезпечення та його порівняння, тестування програмної реалізації. Одержані результати – зроблено аналіз програмного забезпечення для дистанційного навчання. Розроблений алгоритм мережевої частини, протокол взаємодії між клієнтом і сервером. Реалізована мережева частина навчального тренажеру. Програмна реалізація виконана в середовищі Lazarus за допомогою Object pascal, з використанням мережевої бібліотеки Indy.
 • Item
  Розробка комп’ютерного маніпулятору
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2022) Музиченко, Андрій Олександрович
  UKR: Бакалаврська робота виконана на 40 сторінках, містить 17 ілюстрацій, 3 таблиць, 1 додаток та 9 використаних джерел. Об’єкт розробки – принципова схема комп’ютерного маніпулятору Мета роботи – розглянути технології, що використовуються в комп’ютерних маніпуляторах, обрати компоненти для комп’ютерного маніпулятору типу “миша”, розробити структурну та принципову схему маніпулятора. Методи дослідження – аналіз існуючих комп’ютерних маніпуляторів та їх порівняння, синтез структурних та принципових схем. Одержані результати – обрані компоненти комп’ютерного маніпулятору, розглянуто методики, процес та ПЗ для розробки корпусу комп’ютерної миші в САПР Tinkercad, розроблено структурну схему в середовищі Visio Studio та розроблено принципову схему в середовищі DipTrace.
 • Item
  Створення нейронної мережі для визначення мережевих атак категорії U2R
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2022) Мегельбей, Єгор Олександрвоич
  UKR: Бакалаврська робота виконана на 31 сторінках, містить 8 ілюстрацій, 3 таблиць та 30 використаних джерел. Мета роботи – визначення мережевих атак категорій U2R засобами самоорганізуючої карти Кохонена. Методи дослідження – cамоорганізуюча карта Кохонена, мова Python з використанням стандартних бібліотек, оцінка якості визначення атак. Створено в Python програмну модель «SOM_U2R», в основу якої покладена самоорганізуюча карта Кохонена. У якості вихідних даних програмної моделі взято 41 параметр мережевого трафіку на основі бази NSL-KDD для визначення наступних класів: Rootkit, Bufferoverflow, Loadmodule. На створеній програмній моделі «SOM_U2R» проведено дослідження помилки за різною кількістю епох (10, 20 та 50) при різних розмірах карти: 5*5; 10*10; 20*20. Визначено, що найменше значення помилки досягається на карті 20*20 при 10 епохах. Крім того, проведено дослідження F-мірки за різною кількістю епох навчання самоорганізуючої карти. Рекомендовано створену програмну модель «SOM_U2R» здобувачам першого (бакалаврського) ступеня спеціальності «Кібербезпека» при виконанні самостійної роботи з дисципліни «Локальні мережі».
 • Item
  Розробка комплексу засобів стеганографічного захисту інформації. Стеганографічний захист інформації з використанням графічних контейнерів
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2022) Маслюк, Віра Олексіївна
  UKR: Бакалаврська робота виконана на 73 сторінках, містить 36 ілюстрацій, 6 таблиць та 8 використаних джерел. В бакалаврській роботі приведено опис та порівняльну характеристику методів стеганографії з використанням графічних контейнерів. Обґрунтовано вибір методу найменш значущих бітів. Описано структури даних та функціонування комплексу. Розроблені блок-схеми узагальнених алгоритмів роботи комплексу в режимах вбудовування та вилучення повідомлень. Написано та відлагоджено програмне забезпечення комплексу, перевірено на працездатність. Подана інструкція з використання комплексу. Мета роботи – розробка програмного комплексу, який реалізує та демонструє методи стеганографічного захисту інформації з використанням графічних контейнерів.
 • Item
  Розробка програмних засобів веб-системи дистанційного обліку навчальної успішності
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2022) Крикунов, Дмитро Валентинович
  UKR: Бакалаврська робота виконана на 47 сторінках, містить 18 ілюстрацій, 1 таблицю та 15 використаних джерел. Об’єкт розробки – веб-системи дистанційного обліку навчальної успішності, її алгоритм та програмна реалізація. Мета роботи – поліпшення процесу передачі інформації щодо навчальних відомостей на кафедру, збереження дати та часу відправки відомості викладачем та її отримання на кафедрі. Методи дослідження – аналіз існуючого програмного забезпечення, подібного до нашого, його порівняння та тестування програмної реалізації. Одержані результати – розроблено веб-додаток по технології SPA. Архітектура програми влаштована так, що при початковому запуску користувач бачить основний контент сайту в браузері, а нові дані завантажуються на ходу при необхідності, наприклад, при прокручуванні або кліку на кнопку. Використання цієї технології дозволило нам досягти максимальної швидкодії та кращого досвіду використання додатку. Для розробки веб-системи було використано сучасний JavaScript фреймворк, а саме React. Результати роботи можуть бути застосовані в університеті та поліпшити процес передачі відомостей на навчальну кафедру.
 • Item
  Розробка навчального тренажеру з дисципліни «Проектування мікропроцесорних систем». Центральний модуль
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2022) Компанієць, Владислав Вадимович
  UKR: Бакалаврська робота виконана на 52 сторінках, містить 26 ілюстрацій, 6 таблиць та 12 використаних джерел. Об’єкт розробки – навчальний тренажер з дисципліни «Проектування мікропроцесорних систем». Центральний модуль. Мета роботи – розробити алгоритм роботи тренажера, програмно реалізувати центральний модуль навчального тренажера з дисципліни «Проектування мікропроцесорних систем», протестувати на працездатність розроблений тренажер. Методи дослідження – аналіз існуючого подібного програмного забезпечення та його порівняння, тестування програмної реалізації. Одержані результати – було проведено аналіз наявних програмних засобів для моделювання Intel 8255A, розроблено алгоритм центральної частини навчального тренажера та на основі нього реалізовано центральний модуль програмного забезпечення тренажера. Для розробки програмного забезпечення були використані середовище розробки Lazarus та мова програмування Object Pascal.
 • Item
  Розробка комплексу засобів стеганографічного захисту інформації. Стеганографічний захист інформації з використанням звукових файлів-контейнерів
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2022) Зайцев, Денис Дмитрович
  UKR: Бакалаврська робота виконана на 59 сторінках, містить 22 ілюстрації, 3 таблиці, 9 додатків та 12 використаних джерел. Об’єкт розробки – засоби стеганографічного захисту інформації з використанням звукових файлів-контейнерів за методом найменшого значущого біта. Мета роботи – створення програмного комплексу, що реалізує та демонструє стеганографічний захист інформації з використанням звукових файлів-контейнерів. Здійснено огляд та аналіз засобів демонстрації стеганографічного захисту інформації з використанням звукових файлів-контейнерів. Обрано метод найменшого значущого біту та контейнер формату «wav», розглянуто його структуру. Наведені узагальнені алгоритми роботи комплексу в різних режимах, розроблено програмне забезпечення комплексу та перевірена його працездатність, написано інструкцію з використання. Розроблене програмне забезпечення може використовуватися для прихованого обміну даними та у навчальному процесі.
 • Item
  Проектування бази даних навчально-методичних видань кафедри електронних обчислювальних машин за методом «Сутність-зв’язок» та її обробка
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2022) Довга, Ганна Романівна
  UKR: Пояснювальна записка до кваліфікаційної роботи бакалавра: 49 с., 33 рис., 2 табл., 2 додатки, 19 джерел. Об’єкт розробки – база даних навчально-методичних видань кафедри електронних обчислювальних машин. Мета роботи – проєктування бази даних навчально-методичних видань кафедри електронних обчислювальних машин за методом «Сутність-зв’язок» та її обробка. Методи дослідження – порівняння характеристик додатків MySQL Workbench з Microsoft Access, співставлення можливостей MySQL Workbench з можливостями SQL Microsoft Access за наступними напрямками: використання DDL, використання DQL, а також створення вкладених запитів. Створено в MySQL Workbench спроєктовану за методом «Сутність-зв’язок» базу даних навчально-методичних видань кафедри ЕОМ на основі даних репозиторію УДУНТ та даних викладацького складу кафедри. Проведено зрівняння програм MySQL Workbench з Microsoft Access за наступними ознаками: загальні характеристики, інтерфейс та вартість. Виконано зрівняння можливостей MySQL Workbench та SQL Microsoft Access за напрямками дослідження: використання DDL та DQL, створення вкладених запитів. Рекомендовано створену базу даних навчально-методичних видань до використання на сайті кафедри ЕОМ. Переведення лабораторних робіт з SQL Microsoft Access на MySQL Workbench недоцільно, але MySQL Workbench може бути рекомендований до використання здобувачами першого (бакалаврського) ступеня спеціальності «Комп’ютерна інженерія» при виконанні індивідуального завдання з дисципліни «Бази даних».
 • Item
  Розробка мікроконтролерної системи «зворотного зв’язку» із студентами в лекційній аудиторії
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2022) Демидович, Віктор Миколайович
  UKR: Бакалаврська робота виконана на 56 сторінках,містить 38 рисунків, 2 додатка та10 використаних джерел. В бакалаврській роботі був зроблений огляд існуючих систем і на основі огляду був обраний необхідний функціонал пульту для забезпечення зворотного зв’язку зі студентами в лекційній аудиторії. Представлена розробка варіантів узагальненої структури цілісної системи зворотного зв’язку та принципу її функціонування і описані певні характеристики. Подані схеми підключення клавіатури і дисплея пульта, базовий алгоритм роботи пристрою, опис структури пакетів які надходять до і виходять із пульту. Проведено тестування розробленого пульту і зроблено опис принципу роботи і впровадження пульту. Мета роботи – розробити пульт на мікроконтролерному управлінні, що забезпечить зворотній зв'язок зі студентами у лекційній аудиторії та стане основою (підсистемою) для побудови в майбутньому цілісної системи зворотного зв’язку. Об’єкт розробки – пульт на мікроконтролерному управлінні для забезпечення зворотного зв’язку зі студентами в лекційній аудиторії.
 • Item
  Розробка засобів ідентифікації та аутентифікації користувачів автоматизованих систем з використанням бездротових технологій
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2022) Височина, Анастасія Сергіївна
  UKR: Бакалаврська робота виконана на 58 сторінках, містить 27 ілюстрацій, 1 таблицю, 2 додатка та 12 використаних джерел. Об’єкт розробки – система аутентифікації користувачів з використанням бездротового активного токену – смартфону. Мета роботи – створення програмного комплексу, що реалізує та демонструє аутентифікацію користувача системи з використанням бездротового токену у якому вхід у систему виконується автоматично за оцінкою відстані від користувача до ПК. Здійснено огляд та аналіз засобів майнової аутентифікації та бездротових технологій. Був обраний смартфон у якості токену та протокол передачі даних Bluetooth. Наведені узагальнені алгоритми роботи комплексу, розроблено програмне забезпечення обох частин комплексу та перевірена його працездатність. Розроблене програмне забезпечення може використовуватися для підтвердженя особи користувачів у різноманітних системах, тому що структура вихідних даних розроблена націленою на полегшення подальшої інтеграції.