Магістерські роботи кафедри Облік і оподаткування (КОІО)

Permanent URI for this collection

UKR: Магістерські роботи кафедри Облік і оподаткування
ENG: Master Thesis Department of Accounting and Taxation

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 23
 • Item
  Удосконалення обліку і аналізу основних засобів залізничної галузі
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2021) Постільженко, Ганна Сергіївна
  UKR: Робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, бібліографічного списку та додатків. Обсяг основного тексту – 99 сторінки, у тому числі 21 таблиця, 15 рисунків, крім того, вступ на 3 сторінках, висновки на 3 сторінках, бібліографічний список 55 джерел, 10 додатків. У першому розділі кваліфікаційної роботи розглянуто теоретичні засади обліку основних засобів, зокрема, теоретичні підходи до сутності облікової категорії «основні засоби», нормативно-правове забезпечення даного питання. Також виконано аналіз стану основних засобів залізничної галузі, надано техніко-економічну характеристику виробничого підрозділу Вокзал станції Дніпро-Головний філії «Вокзальна компанія» АТ «Укрзалізниця». У другому розділі роботи розглянуто організацію і методику бухгалтерського обліку у виробничому підрозділі Вокзал станції Дніпро-Головний філії «Вокзальна компанія» АТ «Укрзалізниця», впорядковано правила документообігу, особливості первинного обліку основних засобів, а також досліджено облік основних засобів в системі рахунків бухгалтерського обліку. У третьому розділі роботи проаналізовано показники фінансового стану виробничого підрозділу Вокзал станції Дніпро-Головний філії «Вокзальна компанія» АТ «Укрзалізниця», виконано аналіз основних засобів та запропоновано шляхи покращення організації обліку і контролю основних засобів ВП Вокзал Станції Дніпро-Головний. На основі отриманих результатів дослідження зроблено ґрунтовні висновки.
 • Item
  Оптимізація облікової системи підприємства малого бізнесу
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2021) Охременко, Катерина Михайлівна
  UKR: Дана робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків до кожного розділу та переліку посилань. Обсяг основного тексту – 73 сторінки, у тому числі 24 таблиці, 8 рисунків, крім того, вступ на 3-х сторінках, висновки на 5-х сторінках, перелік посилань з 59 джерел. У першому розділі роботи розглянуто теоретико-методологічні основи підприємницької діяльності, зокрема, законодавчі засади підприємницької діяльності в Україні, державну підтримку малого бізнесу в Україні та закордоном. Також виконано макроекономічний аналіз будівельної галузі та надано характеристику приватного підприємства «Шляховик Шостка» (ПП Шлях-буд). У другому розділі роботи розглянуто організацію бухгалтерського обліку у суб’єктів малого підприємництва, а саме складові облікової політики. Також розглянуто ведення бухгалтерського обліку документообігу на підприємстві ПП «Шлях-буд» та досліджена інформація щодо інтегрованої облікованої системи малого підприємства. У третьому розділі роботи системи оподаткування суб’єктів малого підприємництва, розкрита інформація щодо фінансової звітності малих підприємств: склад, умови розкриття, порядок подання та запропоновано шляхи оптимізації облікової системи малого підприємства. На основі отриманих результатів дослідження зроблено ґрунтовні висновки.
 • Item
  Методика організації обліку та аналізу поточних зобов’язань виробничого підприємства
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2021) Овчаренко, Юлія Василівна
  UKR: Робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, переліку посилань та додатків. Обсяг основного тексту – 76 сторінок, у тому числі 23 таблиці, 10 рисунків, крім того, вступ на 3 сторінках, висновки на 4 сторінках, перелік посилань з 63 джерел, 13 додатків. У першому розділі кваліфікаційної роботи розглянуто теоретико-методологічні основи обліку поточних зобов’язань, зокрема, сутність поточних зобов’язань як об’єкту бухгалтерського обліку, їх класифікацію та оцінку, нормативно-правове забезпечення даного питання; проведено техніко-економічний аналіз ПАТ «ІНТЕРПАЙП НТЗ». У другому розділі кваліфікаційної роботи розглянуті питання організації бухгалтерського обліку поточних зобов’язань ПАТ «ІНТЕРПАЙП НТЗ», впорядковано правила документообігу та відображення операцій з обліку поточних зобов’язань в системі рахунків бухгалтерського обліку. У третьому розділі роботи виконано аналіз поточних зобов’язань ПАТ «ІНТЕРПАЙП НТЗ» та запропоновано шляхи удосконалення організації обліку й аналізу поточних зобов’язань виробничого підприємства. На основі отриманих результатів дослідження зроблено ґрунтовні висновки.
 • Item
  Оптимізація обліку і аналізу виробничих запасів на прикладі локомотивного депо
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2021) Мовчан, Марина Іванівна
  UKR: Робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, переліку посилань та додатків. Обсяг основного тексту – 97 сторінок, у тому числі 19 таблиць, 18 рисунків, крім того, вступ на 3 сторінках, висновки на 4 сторінках, перелік посилань з 57 джерел, 13 додатків. У першому розділі кваліфікаційної роботи розглянуто теоретико-методологічні основи обліку виробничих запасів, зокрема, сутність виробничих запасів як об’єкту бухгалтерського обліку, нормативно-правове регулювання обліку виробничих запасів; виконано техніко-економічний аналіз Дніпровського локомотивного депо. У другому розділі роботи розглянуто організацію бухгалтерського обліку у локомотивному депо, досліджено особливості первинного обліку виробничих запасів та правила документообігу, впорядковано правила обліку виробничих запасів в системі рахунків бухгалтерського обліку. У третьому розділі роботи проведений аналіз структури та ефективності використання виробничих запасів, розглянуто процедури контролю наявності та використання запасів в депо, запропоновані шляхи вдосконалення організації обліку і контролю виробничих запасів. За результатами проведених досліджень зроблено ґрунтовні висновки.
 • Item
  Оптимізація обліку та аудиту кредитних операцій на прикладі АТ "АКБ Конкорд"
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2021) Мала, Інна Сергіївна
  UKR: Робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, переліку посилань та додатків. Обсяг основного тексту – 89 сторінок, у тому числі 30 таблиць, 17 рисунків, крім того, вступ на 3 сторінках, висновки на 4 сторінках, перелік посилань з 63 джерел, 14 додатків. У першому розділі кваліфікаційної роботи розглянуто теоретико-методологічні основи обліку і аудиту кредитних операцій комерційного банку, зокрема, сутність та види кредитних операцій банку, нормативно-правове забезпечення даного питання; проаналізовано сучасний стан кредитних операцій банківських установ; також надано організаційно-економічну характеристику АТ «АКБ «КОНКОРД». У другому розділі роботи розглянуто організацію фінансового обліку кредитних операцій; визначено складові первинного обліку кредитних операцій та порядок їх відображення в системі рахунків бухгалтерського обліку; досліджено особливості проведення аудиту кредитних операцій. У третьому розділі роботи проведено аналіз кредитного портфеля АТ «АКБ «КОНКОРД»; розглянуто шляхи удосконалення автоматизованої системи обліку кредитних операцій; запропоновано шляхи удосконалення процедур аудиту кредитних операцій та шляхи удосконалення кредитної політики банку в сучасних умовах. На основі отриманих результатів дослідження зроблено ґрунтовні висновки.
 • Item
  Організаційні засади обліку оплати праці в умовах структурних змін залізничної галузі
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2021) Кучер, Катерина Олексіївна
  UKR: Робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, переліку посилань . Обсяг основного тексту – 96 сторінок, у тому числі 17 таблиць, 9 рисунків, крім того, вступ на 4 сторінках, висновки на 5 сторінках, перелік посилань з 40 джерел. У першому розділі кваліфікаційної роботи розглянуто теоретико-методологічні основи обліку оплати праці, зокрема, сутність обліку оплати праці як об’єкту бухгалтерського обліку, нормативно-правове регулювання обліку оплати праці; виконано техніко-економічний аналіз Дніпровського моторвагонного депо. У другому розділі роботи розглянуто організацію бухгалтерського обліку у моторвагонному депо, досліджено особливості первинного обліку оплати праці та правила документообігу, впорядковано правила обліку оплати праці в системі рахунків бухгалтерського обліку. У третьому розділі роботи проведений аналіз структури та ефективності використання обліку оплати праці, розглянуто процедури контролю наявності та використання оплати праці в депо. За результатами проведених досліджень зроблено ґрунтовні висновки.
 • Item
  Оптимізація обліку та структури доходів і витрат на залізничному транспорті
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2021) Капшук, Ольга Василівна
  UKR: Робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, переліку посилань та додатків. Обсяг основного тексту – 80 сторінок, у тому числі _23__ таблиці, _4__ рисунки, крім того, вступ на 2 сторінках, висновки на 3 сторінках, перелік посилань з 55 джерел, 13 додатків. У першому розділі кваліфікаційної роботи розглянуто теоретичні засади обліку доходів та витрат, зокрема, сутність доходів і витрат як облікових категорій, нормативно-правове забезпечення обліку доходів і витрат. Також надано техніко-економічну характеристику АТ «Укрзалізниця». У другому розділі роботи розглянуто організацію бухгалтерського обліку у АТ «Укрзалізниця», досліджено первинний, аналітичний та сінтетичний облік доходів і витрат. У третьому розділі кваліфікаційної роботи надано аналіз доходів і витрат АТ «Укрзалізниця» за 2018 – 2020 рр., розглянуто питання оптимізації обліку і шляхи покращення фінансового результату товариства.
 • Item
  Удосконалення інформаційно-аналітичного забезпечення системи обліку металопродукції на прикладі ПАТ «ДМК»
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2021) Іванова, Маргарита Євгеніївна
  UKR: Робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, бібліографічного списку та додатків. Обсяг основного тексту – 86 сторінки, у тому числі 11 таблиць, 15 рисунків, крім того, вступ на 3 сторінках, висновки на 5 сторінках, бібліографічний список з 52 джерел, 9 додатків. У першому розділі кваліфікаційної роботи розглянуто теоретичні засади обліку товарної металопродукції, зокрема, сутність товарної продукції як об’єкту бухгалтерського обліку та нормативно-правове забезпечення обліку товарної продукції. Також виконано макроекономічний аналіз ринку металопродукції в Україні та надано техніко-економічну характеристику ПАТ «ДМК». У другому розділі роботи розглянуто організацію бухгалтерського обліку у ПАТ «ДМК», впорядковано правила документообігу та особливості первинного обліку металопродукції, а також досліджено облік металопродукції в системі рахунків бухгалтерського обліку. У третьому розділі роботи здійснено аналіз виробництва та збуту металопродукції ПАТ «ДМК», досліджено основнi характеристики системи внутрішнього контролю i управлiння ризиками та запропоновано шляхи вдосконалення інформаційно-аналітичного забезпечення системи обліку металопродукції ПАТ «ДМК». На основі отриманих результатів дослідження зроблено ґрунтовні висновки.
 • Item
  Удосконалення обліку і аналізу фінансових результатів акціонерного товариства
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2021) Замкова, Анастасія Петрівна
  UKR: Робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, переліку посилань та додатків. Обсяг основного тексту – 87 сторінок, у тому числі 23 таблиці, 17 рисунків, крім того, вступ на 3 сторінках, висновки на 5 сторінках, перелік посилань з 60 джерел, 13 додатків. У першому розділі кваліфікаційної роботи розглянуто теоретико-методологічні основи обліку фінансових результатів, зокрема, сутність фінансових результатів як об’єкту бухгалтерського обліку, нормативно-правове забезпечення даного питання; проаналізовано складові фінансових результатів підприємств; проведено техніко-економічний аналіз ПАТ «Укртелеком». У другому розділі кваліфікаційної роботи розглянуті питання організації бухгалтерського обліку фінансових результатів ПАТ «Укртелеком», впорядковано правила документообігу та відображення операцій з обліку фінансових результатів в системі рахунків бухгалтерського обліку, а також досліджено особливості використання автоматизованих систем для обліку фінансових результатів. У третьому розділі роботи досліджені підходи щодо аналізу і контролю фінансових результатів, виконано аналіз доходів, витрат і фінансових результатів ПАТ «Укртелеком» та запропоновано шляхи удосконалення організації обліку й аналізу фінансових результатів.
 • Item
  Удосконалення організації обліку оборотних активів у Дніпровському моторвагонному депо
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту ім. акад. В. Лазаряна, 2020) Гур'єв, Микита Сергійович
  UK: У першому розділі кваліфікаційної роботи розглянуто теоретико-методологічні основи обліку оборотних активів, зокрема, сутність оборотних активів як об’єкту бухгалтерського обліку, нормативно-правове забезпечення даного питання; проаналізовано складові оборотних активів залізничної галузі. Також виконано техніко-економічний аналіз Дніпровського моторвагонного депо. У другому розділі роботи розглянуто організацію бухгалтерського обліку у моторвагонному депо, впорядковано правила документообігу та відображення операцій з оборотними активами в системі рахунків бухгалтерського обліку, а також досліджено особливості використання автоматизованої системи «ФОБОС» для обліку оборотних активів. У третьому розділі роботи досліджені підходи щодо аналізу оборотних активів, виконано аналіз стану та ефективності використання оборотних активів Дніпровського моторвагонного депо та запропоновано шляхи удосконалення організації обліку оборотних активів.
 • Item
  Оптимізація обліку і аналізу результатів діяльності Дніпровського державного коледжу технологій та дизайну
  (Дніпровський національний університет транспорту ім. акад. В. Лазаряна, 2020) Детюк, Ганна Романівна
  UK: У першому розділі розглянуто теоретико-методологічні основи обліку, аналізу результатів діяльності Дніпровського державного коледжу технологій та дизайну, зокрема, висвітлені теоретичні основи та надано характеристику бюджетних установ і правові засади їх діяльності, досліджено нормативно-правове забезпечення обліку та аналізу бюджетних установ, проаналізовано складові кошторису та визначено результати діяльності бюджетних установ, оцінено організаційно-економічну характеристику Дніпровського державного коледжу технологій та дизайну. У другому розділі кваліфікаційної роботи розглянуті питання організації, методики та оптимізації обліку результатів діяльності Дніпровського державного коледжу технологій та дизайну, оцінено організацію його бухгалтерського обліку, особливості первинного обліку, правил документообігу, обліку результатів діяльності Дніпровського державного коледжу технологій та дизайну в системі бюджетних рахунків та досліджено оптимізацію бухгалтерського обліку. У третьому розділі дипломної роботи проаналізовано аналітичне забезпечення та оптимізацію аналізу результатів діяльності Дніпровського державного коледжу технологій та дизайну, проведено аналіз джерел його діяльності, аналіз використання коледжем ресурсів загального та спеціального фондів, розглянуто питання контролю дотримання фінансового законодавства в бюджетній сфері та запропоновано шляхи оптимізації аналізу результатів діяльності коледжу.
 • Item
  Удосконалення організації обліку основних засобів на прикладі Дніпровської дистанції колії
  (Дніпровський національний університет транспорту ім. акад. В. Лазаряна, 2020) Генюк, Андрій Євгенович
  UK: У першому розділі кваліфікаційної роботи розглянуто теоретико-методологічні основи обліку основних засобів, зокрема, економічну сутність облікової категорії «основні засоби», нормативно-правове забезпечення даного питання; дано характеристику поняття амортизації та розглянуто методи її нарахування. Також виконано техніко-економічний аналіз Дніпровської дистанції колії. У другому розділі роботи розглянуто організацію бухгалтерського обліку у дистанції колії, впорядковано правила документообігу та відображення операцій з основними засобами в системі рахунків бухгалтерського обліку, а також досліджено особливості використання автоматизованої системи «ФОБОС» для обліку основних засобів. У третьому розділі роботи проаналізовано стан основних засобів Дніпровської дистанції колії, виконано аналіз ефективності їх використання та запропоновано шляхи удосконалення організації обліку і контролю у дистанції.
 • Item
  Організація обліку розрахунків з постачальниками та покупцями у ТОВ «ЮНЕСК»
  (Дніпровський національний університет транспорту ім. акад В. Лазаряна, 2020) Загрудна, Катерина Григорівна
  UK: У першому розділі кваліфікаційної роботи розглянуто теоретичні засади обліку розрахунків з постачальниками та покупцями, зокрема, сутність розрахунків з постачальниками та покупцями як облікової категорії, нормативно-правове забезпечення даного питання. Також виконано аналіз стану ринку оптової торгівлі в Україні, надано техніко-економічну характеристику ТОВ «ЮНЕСК». У другому розділі роботи розглянуто організацію бухгалтерського обліку у ТОВ «ЮНЕСК», впорядковано правила документообігу, особливості первинного, зведеного обліку розрахунків з постачальниками та покупцями, а також досліджено порядок використання автоматизованої системи «1 С» для обліку розрахунків з постачальниками та покупцями. У третьому розділі роботи проаналізовано показники фінансового стану ТОВ «ЮНЕСК», виконано аналіз дебіторської та кредиторської заборгованості, розглянуто особливості організації системи аудиту та запропоновано шляхи покращення організації обліку розрахунків з постачальниками та покупцями у ТОВ «ЮНЕСК».
 • Item
  Удосконалення системи обліку та аналізу грошових потоків у ПАТ «Дніпроважмаш»
  (Дніпровський національний університет транспорту ім. акад В. Лазаряна, 2020) Калініченко, Артем Станіславович
  UK: У першому розділі кваліфікаційної роботи розглянуто теоретичні засади обліку грошових потоків, зокрема, сутність грошових коштів як облікової категорії, нормативно-правове забезпечення даного питання. Також надано техніко-економічну характеристику АТ «Дніпроважмаш». У другому розділі роботи розглянуто організацію бухгалтерського обліку на заводі, впорядковано правила документообігу та відображення розрахункових та готівкових операцій в системі рахунків бухгалтерського обліку, розглянуто особливості здійснення аудиту грошових коштів та їх еквівалентів, а також досліджено особливості використання автоматизованої системи «1С:Бухгалтерія» для обліку оплати готівкових і безготівкових операцій. У третьому розділі роботи проаналізовано вхідні грошові, вихідні грошові потоки та чистий грошовий потік за 3 роки по заводу, проведено аналіз оперативного управління грошовими потоками АТ «Дніпроважмаш» та запропоновано напрямки покращення використання грошових коштів на підприємстві.
 • Item
  Оптимізація обліку витрат у Дніпровському моторвагонному депо
  (Дніпровський національний університет транспорту ім. акад. В. Лазаряна, 2020) Каменєв, Олексій Володимирович
  UK: У першому розділі роботи розглянуто теоретико-методологічні основи обліку витрат у дніпровському моторвагонному депо, а витрати як об’єкт бухгалтерського обліку, їх характеристика та класифікація, нормативно-правове забезпечення обліку витрат та аналіз складових витрат залізничної галузі. Окрім цього, наведена техніко-економічна характеристика депо. У другому розділі досліджено організацію і методику обліку витрат у депо, облік витрат в системі рахунків бухгалтерського обліку, організація бухгалтерського обліку на залізничному транспорті, відображено особливості визнання і оцінки витрат на залізничному транспорті, а також досліджено використання автоматизованої системи «Фобос» для обліку витрат на залізниці У третьому розділі роботи проведено організація і методика обліку витрат у депо. Надано аналіз існуючим системам обліку витрат та аналіз структури витрат моторвагонного депо, а також розглянуто напрями контролю витрат та система внутрішнього аудиту залізничної галузі. Та запропоновано шляхи оптимізації організації обліку витрат залізничної галузі.
 • Item
  Оптимізація контролю та обліку оплати праці на прикладі залізничних підприємств
  (Дніпровський національний університет транспорту ім. акад. В. Лазаряна, 2020) Колосова, Олена Володимирівна
  UK: У першому розділі роботи розглянуто теоретичні основи обліку оплати праці, а саме сутність оплати праці як облікової категорії, нормативно-правова база та літературні джерела з обліку оплати праці та види фондів оплати праці. Окрім цього, наведена техніко-економічна характеристика підприємств залізничного транспорту. У другому розділі досліджено організацію і методику бухгалтерського обліку розрахунків з оплати праці на залізничних підприємствах, розглянуто особливості первинного обліку та правила документообігу з оплати праці, відображено розрахунки за виплатами працівникам в системі рахунків бухгалтерського обліку, а також досліджено особливості використання автоматизованої системи «Фобос» для обліку оплати праці на залізниці. У третьому розділі роботи проведено аналіз складових фонду оплати праці та ефективності використання трудових ресурсів, а також розглянуто зарубіжний досвід розвитку трудового потенціалу та запропоновано шляхи вдосконалення організації обліку і контролю оплати праці на підприємствах залізничного транспорту.
 • Item
  Організація обліку та контролю виробничих запасів у ТОВ «КЬЮ.ЕФ.ЕМ КЕЙТЕРІНГ»
  (Дніпровський національний університет транспорту ім. акад В. Лазаряна, 2020) Красьоха, Олена Олексіївна
  UK: У першому розділі кваліфікаційної роботи розглянуто економічну сутність виробничих запасів, зокрема, нормативно-правове забезпечення даного питання. Також виконано аналіз підприємства в цілому та надано техніко-економічну характеристику ТОВ «КЬЮ.ЕФ.ЕМ.КЕЙТЕРИНГ». У другому розділі роботи розглянуто організацію бухгалтерського обліку на підприємстві, впорядковано особливості документообігу та відображення операцій з виробничими запасами, а також досліджено особливості використання автоматизованої системи 1С для обліку виробничих запасів на підприємстві. У третьому розділі роботи розглянуто поняття аудиту та проведено аудит обліку виробничих запасів у ТОВ «КЬЮ.ЕФ.ЕМ.КЕЙТЕРИНГ» та запропоновано шляхи удосконалення організації обліку і документообігу.
 • Item
  Організація обліку і контролю результатів діяльності ПП «Спаський питомник»
  (Дніпровський національний університет транспорту ім. акад В. Лазаряна, 2020) Петряєва, Юлія Олександрівна
  UK: У першому розділі кваліфікаційної роботи розглянуто теоретичні засади обліку фінансових результатів, зокрема, сутність фінансових результатів як облікової категорії, нормативно-правове забезпечення даного питання. Також виконано аналіз складових фінансових результатів в цілому, надано техніко-економічну характеристику товариства з обмеженою відповідальністю ТОВ «Спаський питомник». У другому розділі роботи розглянуто організацію бухгалтерського обліку у ТОВ «Спаський питомник», особливості первинного, управлінського та податкового обліку фінансових результатів, впорядковано правила документообігу та відображення фінансових результатів в системі рахунків бухгалтерського обліку. У третьому розділі роботи на основі фінансової звітності ТОВ «Спаський питомник» проаналізовано доходи, витрати і фінансові результати товариства, розглянуто особливості контролю фінансових результатів у ТОВ «Спаський питомник», наведено рекомендації щодо покращення фінансових результатів діяльності товариства на основі управління витратами та собівартістю.
 • Item
  Організація обліку і аналізу оплати праці на прикладі структурного підрозділу залізниці
  (Дніпровський національний університет транспорту ім. акад В. Лазаряна, 2020) Репешко, Інеса Віталіївна
  UK: У першому розділі кваліфікаційної роботи розглянуто теоретичні засади обліку розрахунків за виплатами працівникам, зокрема, сутність оплати праці як облікової категорії, нормативно-правове забезпечення даного питання. Також надано техніко-економічну характеристику виробничого підрозділу «Вокзал станції Дніпро» філії «Пасажирська компанія» АТ «Українська залізниця». У другому розділі роботи розглянуто організацію бухгалтерського обліку у виробничому підрозділі «Вокзал станції Дніпро», впорядковано правила документообігу та відображення розрахунків за виплатами працівникам в системі рахунків бухгалтерського обліку, а також досліджено особливості використання автоматизованої системи «ФОБОС» для обліку оплати праці у даному виробничому підрозділі. У третьому розділі роботи проаналізовано складові фонду оплати праці на виробничому підрозділі «Вокзал станції Дніпро», виконано аналіз ефективності використання трудових ресурсів, розглянуто особливості здійснення контролю дотримання трудового законодавства та запропоновано шляхи удосконалення організації обліку і контролю у даному виробничому підрозділі.
 • Item
  Оптимізація обліку та аналізу запасів на прикладі ТОВ «СЕРВІС+»
  (Дніпровський національний університет транспорту ім. акад В. Лазаряна, 2020) Стриж, Олександр Олегович
  UK: У першому розділі роботи розглянуто теоретичні основи обліку виробничих запасів, а саме сутність запасів як облікової категорії, нормативно-правова база та літературні джерела з обліку виробничих запасів та види їх класифікація. Окрім цього, наведена техніко-економічна характеристика підприємства оптово-роздрібної торгівлі ТОВ «СЕРВІС+». У другому розділі досліджено організацію і методику бухгалтерського обліку виробничих запасів на підприємстві, розглянуто особливості первинного обліку та правила документообігу з обліку виробничих запасів. Крім того, відображено облік операцій з надходження запасів на підприємство в системі рахунків бухгалтерського обліку, а також досліджено особливості використання автоматизованої системи «1С:Бухгалтерія 8.1» для обліку й контролю запасів. У третьому розділі роботи проведено оцінку ефективності управління запасами та аналіз ефективності використання запасів, а також розглянуто контроль обігу запасів на підприємстві та запропоновано шляхи удосконалення обліку та контролю запасів на підприємстві оптово-роздрібної торгівлі ТОВ «СЕРВІС+».